Nieuws

08/01/2015

Rapports sur l'état de l'égalité de genre dans les universités

08/01/2015

Verschillende Franstalige universiteiten publiceerden rapporten met een stand van zaken gendergelijkheid.

Verslag Gendergelijkheid: samen sterk!

07/01/2015

Op 16 oktober 2014 organiseerde Amazone in samenwerking met Sophia de studievoormiddag 'Gendergelijkheid: samen sterk' waarop pertinente vragen en ideeën geformuleerd werden rond de samenwerking tussen de verschillende actoren die aan de weg naar meer gendergelijkheid timmeren: academici genderstudies, vrouwenorganisaties en het beleid.

Het uitgebreide verslag van de presentaties en het debat (in pdf) kun je hier downloaden.

25/08/2014

Interuniversitaire Master in Gender en Diversiteit

20/05/2014De Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie en de Vlaamse Regering hebben positief advies gegeven voor de inrichting van een Master in Gender en Diversiteit vanaf 2014-2015. Deze unieke interuniversitaire masteropleiding is een gemeenschappelijk initiatief van de vijf Vlaamse Universiteiten - KU Leuven,  UAntwerpen, UGent, UHasselt en Vrije Universiteit Brussel - en zal worden aangeboden als een eenjarig programma (60 studiepunten).

In de masteropleiding ligt de nadruk enerzijds op theorievorming over sociale ongelijkheid en discriminatie en het internationale onderzoek in het domein van gender en diversiteit. Anderzijds legt de opleiding via een stage een sterke link met de praktijk en het werkveld. Zo wil de opleiding inspelen op de vraag naar gender- en diversiteitsexperten die leeft in het beleid, het onderwijs, de bedrijfswereld, verenigingen en NGO’s.

Het programma bestaat uit drie verplichte vakken die op een dag gedurende het eerste semester in een centrale locatie in Brussel worden georganiseerd. De verdiepingsvakken worden aan de verschillende universiteiten aangeboden, maar kunnen op afstand via teleclassing aan de eigen instelling gevolgd. Daarnaast is er een stage, één of meerdere keuzevakken en een masterproef.

Bezoek de site van de opleiding www.mastergenderendiversiteit.be voor info over het programma, de toelatingsvoorwaarden, etc.

Inschrijven is mogelijk voor 19 september bij de administratief coördinerende instelling, de UGent: studiekiezer master gender en diversiteit.

PDF-fiche van de opleiding: klik hier.

Voor meer info kan U intussen terecht bij:
Chia.Longman@ugent.be
Gily.Coene@vub.ac.be
Veerle.Draulans@soc.kuleuven.be
Petra.Meier@ua.ac.be
Patrizia.Zanoni@uhasselt.be 
1 | 2
 
Made by Rekall Design