Nieuws

Gids Genderstudies

10/04/2014

Een nieuwe tool op de site van Sophia: de Gids Genderstudies. In deze Gids kan je opleidingsonderdelen en onderzoekscentra opsporen die op substantiële wijze aandacht besteden aan gender en verbonden zijn aan een Belgische universiteit. Daarnaast kan je Belgische genderonderzoek-st-ers natrekken, ook per thema of discipline.

Heb je suggesties i.v.m. aanvullingen of aanpassingen? Neem dan zeker contact op met Anaïs of Catherine via info@sophia.be

Slow Science en genderstudies met Isabelle Stengers

12/03/2014
Info en inschrijvingen op http://www.sophia.be/index.php/nl/events/view/2106

Bekijk de flyer (pdf).

Interuniversitaire Master in Gender en Diversiteit

05/03/2014

De Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie heeft positief advies gegeven voor de inrichting  van een Master in Gender en Diversiteit vanaf 2014-2015. De Vlaamse regering zal hier binnenkort een definitieve beslissing over nemen.  Vanaf volgend academiejaar wordt het dus wellicht mogelijk om een Master in Gender en Diversiteit te volgen. Deze unieke interuniversitaire masteropleiding is een gemeenschappelijk initiatief van de vijf Vlaamse Universiteiten – KU Leuven,  UAntwerpen, UGent, UHasselt en Vrije Universiteit Brussel - en zal worden aangeboden als een eenjarig programma (60 studiepunten). 

In de masteropleiding ligt de  nadruk enerzijds op theorievorming over sociale ongelijkheid en discriminatie en het internationale onderzoek in het domein van gender en diversiteit. Anderzijds legt de opleiding via een stage een sterke link met de praktijk en het werkveld. Zo wil de opleiding inspelen op de vraag naar gender- en diversiteitsexperten die leeft in het beleid, het onderwijs, de bedrijfswereld, verenigingen en NGO’s. 

Het programma bestaat uit enkele verplichte onderdelen die op een centrale locatie in Brussel worden georganiseerd, een aantal verdiepingsvakken die aan de verschillende universiteiten worden aangeboden (maar op afstand kunnen gevolgd worden via teleclassing), een stage, één of meerdere keuzevakken en een masterproef.  De Master is toegankelijk voor de academische bachelors in de humane en sociale wetenschappen en voor masters uit alle studiegebieden. Het definitieve programma zal in de loop van de maand april worden bekendgemaakt via deze website:  http://www.mastergenderendiversiteit.ugent.be/. 

Inschrijven is dan mogelijk via de administratieve coördinerende instelling, de UGent: http://www.ugent.be/nl/studeren/inschrijven

Voor meer info kan U intussen terecht bij:  

Chia.Longman@ugent.be

Gily.Coene@vub.ac.be 

Veerle.Draulans@soc.kuleuven.be 

Petra.Meier@ua.ac.be

Patrizia.Zanoni@uhasselt.be 

 

Info Genderstudies + Master

08/10/2013

Op vrijdag 18 oktober vond er tijdens het Sophia colloquium een infolunch over genderstudies in België plaats. Een uitstekende gelegenheid om op de hoogte te blijven van alle evoluties binnen de universiteiten in Nederlandstalig en Franstalig België.

Daarbij ook het laatste nieuws over de Master in Gender en Diversiteit. De vijf Vlaamse universiteiten hebben samen een aanvraag ingediend om met ingang van het academiejaar 2014-2015 een éénjarige interuniversitaire Master in Gender en Diversiteit te mogen inrichten.

Het programma zou bestaan uit (1) een gemeenschappelijke stam voor alle studenten (deels een flexibel, deels een vast programma) (2) keuzevakken voor specialisering of interdisciplinaire verruiming (3) stage (4) masterproef.

Sophia houdt het project alleszins nauwlettend in de gaten voor jullie!

Meer weten over de infolunch? Ga naar de pagina over het Sophia colloquium.

Sophia colloquium - 17/18 oktober - Genderstudies: een genre apart?

09/09/2013

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
Made by Rekall Design