Nieuws

Unruly Bodies. Gender \ Normen \ Verzet

17/09/2015

Zoals aangekondigd, werd de registratie voor de conferentie op 15/10 gesloten! / As announced, the registration for the conference was closed on 15/10!


Met veel genoegen stelt Sophia het programma voor het colloquium Unruly Bodies. Gender \ Normen \ Verzet voor.

It is with great pleasure that Sophia presents to you the programme of its conference Unruly Bodies. Gender \ Norms \ Resistance.

Programma / Programme

Praktisch / Practical Details


Publicatie - 25 jaar Sophia: het netwerk in de driehoek

18/06/2015

Dinah Wouters liep 3 maanden stage op Sophia in het kader van de interuniversitaire masteropleiding Gender en Diversiteit. Ze spitte al onze papieren en online archieven uit en schreef 25 jaar Sophia: het netwerk in de driehoek. Een inzichtelijke analyse van heel wat van de evoluties die Sophia doorheen de decennia meemaakte.


Wouters bedt Sophia slim en kritisch in binnen de veranderingen die heel het gelijke kansenlandschap in diezelfde periode tekende: van institutionalisering over verzet in de marges tot vermarkting. Mét oog voor de verschillende actoren binnen de fluwelen driehoek - beleidsmakers, academici en vrouwenbewegingen - en hun onderlinge verhoudingen.


Lees het artikel hier

Unruly Bodies. Gender \ Normen \ Verzet

10/02/2015

Sophia organiseert op 29 en 30 oktober 2015 het colloquium Unruly Bodies. Gender \ Normen \ Verzet en nodigt iedereen van harte uit om een voorstel of bijdrage in te zenden.

Lichamen die buiten de normen vallen staan centraal op dit colloquium. Lichamen die reacties - zelfs angst - oproepen omdat ze bestaande categorieën openbreken, grenzen verleggen en de fundamenten van de maatschappelijke consensus aantasten. Het bestuderen van lichamen vraagt om reflectie over de normen en machtsrelaties die deze lichamen vormgeven. Over de continue maar onregelmatige beweging van subjectwording waarbij macht zowel de normen als het verzet tegen deze normen voortbrengt.
De opzet van het colloquium Unruly Bodies. Gender \ Normen \ Verzet is meervoudig. Sophia wil lichamelijke normen deconstrueren, een stem geven aan personen van wie het lichaam gelezen wordt als hors-normes, vooroordelen in vraag stellen, subversief potentieel exploreren, verzet in kaart brengen.
Op het programma: Dit colloquium geeft tijd en ruimte aan uitwisseling en exploratie. Het wil een ontmoetingsplek zijn voor personen, praktijken en kennis die zelden elders samenkomen Met het belang van intersectionaliteit in het achterhoofd wil Sophia inzichten uit de academische wereld en uit niet-academische emancipatiebewegingen met elkaar in gesprek laten gaan in papersessies, ateliers, rondetafelgesprekken, een keynote lecture en artistieke interventies.

Ben je student, academicus, onderzoek-st-er, activist, werkzaam in het middenveld en/of kunstenaar en werk je rond de thematiek van Unruly Bodies? Dan ben je meer dan welkom om je onderzoek, project of reflecties te presenteren.

Download hier de volledige call for papers in het Nederlands, het Frans of het Engels. Deadline voor het inzenden van voorstellen is 20 april 2015.

De leden van het wetenschappelijk-artistiek comité: Rachida Aziz (Azira, My choice not yours), Catherine Bourgeois (ULB), Emmanuelle Bribosia (ULB), Tine Brouckaert (UGent), Annalisa Casini (ULB/UMons), Roxanne Chinikar, Gily Coene (VUB), Petra De Sutter (UZ Gent), Xavier Gorgol, Nathalie Grandjean (UNamur, Sophia), Paola Hidalgo (Bruxelles Laïque), Josephine Hoegaerts (KUL), Rona Kennedy, Mariam Kolly (USaint-Louis), Stéphanie Loriaux (ULB, Sophia), David Paternotte (ULB), Charlotte Pezeril (USaint-Louis, Sophia), Antoine Pickels (La Cambre), Femke Snelting (Constant asbl/vzw), Ingrid Vanderhoeven, Anaïs Van Ertvelde (Sophia), Pieter Verstraete (KUL), Catherine Wallemacq (Sophia), Kaat Wils (KUL).
 

Word (ook) in 2015 lid van Sophia!

04/02/2015

Nog geen lid van Sophia? Vergeten om je lidmaatschap voor het kalenderjaar 2015 in orde te brengen?

Dan is nu hét moment om 20€ (10€ voor studenten en werkzoekenden) over te maken op BE81-0682-1051-8824, BIC: GKCCBEBB met de mededeling 'Lidmaatschap 2015'. Je kan ook een jaarlijkse permanente opdracht starten via pc-banking of bij je bank. Zo wordt je lidmaatschap automatisch hernieuwd. Gebruik hiervoor als communicatie "PO Sophia + je naam". 

Als lid van Sophia ontvang je een aanzienlijke korting op onze activiteiten zoals het colloquium Unruly Bodies. Gender / Normen / Verzet dat in de herfst van 2015 zal doorgaan. Bovendien help je Sophia om een sterkere stem te geven aan genderstudies. In de huidige precaire context waarin er sterk in de subsidies gesnoeid wordt, is dit harder nodig dan ooit! Word deel van ons netwerk van leden die met elkaar in dialoog gaan over hun onderzoek en hun visie op genderstudies, leden die Sophia toelaten om de rol van spreekbuis op te nemen en de erkenning van genderstudies te bepleiten bij de academische en politieke overheden. 


25/08/2014

 
 
Made by Rekall Design