Activiteiten van Sophia

Sophia organiseert lezingen en colloquia. Dat zijn onze reguliere activiteiten.

Daarnaast voeren we projecten uit die genderstudies en gelijke kansen in het hoger onderwijs in België stimuleren.

Made by Rekall Design