Projecten

 • Naast haar reguliere activiteiten voert Sophia ook projecten uit die erop gericht zijn om gender- en vrouwenstudies in België te stimuleren en gelijke kansen in het hoger onderwijs te ondersteunen.

  • 2014 Projectie van de film Goodbye Gauley Mountain in aanwezigheid van regisseuses Beth Stephens en Annie Sprinkle. In het kader van het Pink Screens Festival en in samenwerking met Bozar en Genre d'à côté. 

  • 2014 Het Young Researchers Seminar on Diversity and Methods dat georganiseerd wordt aan de UA door de Research Group Citizenship, Equality and Diversity in samenwerking met Sophia.

  • 2014 Gendergelijkheid: samen sterk! Een studiedag naar de uitwisseling tussen de verschillende actoren inzake gendergelijkheid (onderzoek-st-ers, beleid, vrouwenorganisaties) van de hand van Amazone en Sophia.

  • 2014 Sophia organiseert het panel Feminist methodologies, French-continental and Anglo-American traditions? tijdens het Gender Research Seminar aan de VUB.

  • 2013 In het kader van het uitwisselingsprogramma Integration of Gender Perspectives into Education – Contribution to Sustainable Development geeft Sophia op vraag van de Friedrich Ebert Stiftung een uiteenzetting over de ontwikkeling van genderstudies in België.

  • 2013 Fighting for genderstudies in academia today. Een paneldebat met Paola Bacchetta (UC Berkeley), Sarah Bracke (KULeuven/Sophia), Gily Coene (VUB), Chia Longman (UGent) en Petra Meier (UA/Sophia) ter afsluiting van het Gender Research Seminar.

  • 2013 Het Young Researchers Seminar on Diversity and Methods dat georganiseerd wordt aan de UA door de Research Group Citizenship, Equality and Diversity in samenwerking met Sophia. Met Davina Cooper (Law, Gender en Sexuality, Kent University) en Joyce Outshoorn (Vrouwenstudies, Universiteit van Leiden).

  • 2013 Re/lire Monique Wittig. Een multidisciplinaire hommage aan de feministische en lesbische schrijfster. In samenwerking met een groep van jonge activistes en Université des Femmes.

  • 2013 Wetenschapsfilosofe Ilana Löwy (Universités Paris Descartes) brengt in Amazone, Brussel de lezing Diagnostic prénatal: histoire d'une biomédicalisation 'genrée.

  • 2012 - ... Gids Genderstudies. Opvolger van de Databank Genderstudies die een online overzicht geeft van alle onderzoek-st-ers, onderzoekscentra en vakken die op substantiële wijze bezig zijn met genderstudies.

  • 2009-2010 Haalbaarheidsstudie naar de oprichting van een interuniversitaire master genderstudies in België in opdracht van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

  • 2006-2007: Databank Genderstudies. Deze inventaris bevatte het genderstudies onderzoek en onderwijs in België vanaf 1985 en was vrij te raadplegen op onze website.

  • 2006: Open brief aan alle Vlaamse rectoren: Het einde van 10 jaar vrouwenstudies? naar aanleiding van de opdoeking van de VAO vrouwenstudies in Antwerpen.

  • 2005: Medewerking aan een studiedag te Bergen: En quoi la réflexion sur le genre peut-elle contribuer à la qualité de l’enseignement?

  • 2005: Arts et Féminismes. Dit project, gesteund door de gemeente Elsene, beoogt de integratie van genderstudies in het kunstonderwijs aan enkele Brusselse hogescholen.

  • 2004: Hilary Rose (City University, Londen) geeft volgende uiteenzetting: ‘Reflections on gender and genetics’.

  • 2003: Gelijkheid v/m aan de universiteit. Hoe kan je aandacht voor gelijkheid v/m in het beleid en in de algemene werking van universiteiten integreren? Sophia organiseert in het kader van dit project een grote sensibiliseringsactie en tracht een proces van verandering op gang te brengen. Het project wordt afgesloten door de studiedag 'Gelijkheid v/m aan de universiteiten: een pleidooi voor verandering'.

  • 2000-2003: Sophia coördineert het project rond het inrichten van een leerstoel vrouwenstudies aan de universiteiten in de Franstalige Gemeenschap, financieel gesteund door de voormalige minister van Tewerkstelling en Gelijke Kansen Laurette Onkelinx. In het kader van dit project geven verscheidene buitenlandse academici voordrachten over vrouwenstudies aan Franstalige universiteiten. Een lessenreeks wordt ingericht met de bedoeling vrouwenstudies in de Franstalige Gemeenschap te stimuleren.

  • 2001-2004: Digitales. In het kader van dit project worden studiedagen georganiseerd over gender en ‘new technologies’.

Made by Rekall Design