logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
Suivez nous Sophia, réseau belge des études de genre

+32 (0)2 229 38 69

Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles

Actualités

Bijzonder hoogleraar Disability Studies

De stichting Disability Studies in Nederland zoekt een Bijzonder hoogleraar Disability Studies; Taakomvang 0,2-0,4 fte; aanstellingsduur vijf jaar.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Het transdisciplinaire vakgebied disability studies bestudeert disability als complex maatschappelijk verschijnsel, waarin beperking en handicap onderhevig zijn aan veranderingen in tijd, plaats en context. In dit onderzoeks- en onderwijsveld wordt bestudeerd hoe disability betekenis krijgt en vertegenwoordigd wordt in de maatschappij en hoe veranderingen daarin teweeg gebracht (kunnen) worden. Hoe de samenleving disability ziet, heeft verstrekkende gevolgen voor het leven van mensen en voor de samenleving als geheel. Disability studies erkent beperkingen als onderdeel van het menselijk leven in al zijn diversiteit.

De leeropdracht van de bijzondere leerstoel betreft het uitvoeren en begeleiden van onderzoek dat bijdraagt aan de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking en daarmee aan een inclusieve samenleving. Zie ook het structuurrapport voor een uitgebreidere beschrijving.

De kandidaat is uitstekend op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het veld van disability en Disability Studies en in het bijzonder van het samenleven met disability, waarbij een waardevol bestaan en een inclusieve samenleving voorop staan.

In het Nederlands is er geen equivalent voor het begrip Disability Studies dat alle verschillende connotaties weergeeft. We gebruiken daarom de Engelse term. Ook het begrip ‘disability’ kent geen simpele Nederlandse vertaling die aangeeft dat wordt uitgegaan van handicap als een sociaal fenomeen, waaraan een functiebeperking ten grondslag ligt.

FUNCTIE-EISEN

 • is bij voorkeur gepromoveerd op het terrein van Disability Studies of heeft expertise van aantoonbaar gelijkwaardig niveau;
 • is een ervaren wetenschappelijk onderzoeker op het terrein van Disability Studies, blijkend uit publicaties;
 • heeft een breed nationaal en internationaal netwerk op het gebied van disability en Disability Studies en wordt binnen dit netwerk erkend als expert;
 • heeft aantoonbare ervaring in het begeleiden van promotietrajecten;
 • beschikt over goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
 • heeft bewezen effectiviteit in het werven van middelen;
 • is een samenwerker met interdisciplinaire oriëntatie;
 • heeft ervaring met het verzorgen van hoger onderwijs;
 • heeft een communicatieve uitstraling die bijdraagt aan een goede ambassadeursfunctie van de leerstoel binnen en buiten de wereld van disability;
 • heeft affiniteit met de humanistische traditie zoals uitgedrukt in de Preambule van het UvH Strategisch Plan 2017-2021 en de onderzoek agenda van de Universiteit voor Humanistiek.

Taken
De bijzonder hoogleraar

 • doet onderzoek op het gebied van Disability Studies, in het bijzonder wat betreft het samenleven met beperkingen;
 • stimuleert en begeleidt (promotie)onderzoek;
 • werft fondsen voor dit onderzoek;
 • draagt bij aan de ontwikkeling van Disability Studies onderwijs;
 • draagt incidenteel bij aan het onderwijs door het geven van gastcolleges en begeleiding masterstudenten;
 • draagt bij aan kennisdeling en –valorisatie van Disability Studies in binnen- en buitenland.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Dienstverband voor bepaalde tijd: 5 jaar.

De honorering geschiedt volgens UFO-profiel Hoogleraar niveau 2 conform de CAO Nederlandse Universiteiten. De Bijzonder hoogleraar heeft een arbeidsovereenkomst met de stichting Disability Studies in Nederland voor tenminste 0,2 fte. Indiensttreding bij voorkeur per 1 november 2020 voor de duur van vijf jaar. U bent werkzaam aan de UvH binnen de leerstoelgroep Zorgethiek.

WERKGEVER

Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek te Utrecht laat zich inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving.