logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
Suivez nous Sophia, réseau belge des études de genre

+32 (0)2 229 38 69

Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles

Actualités

Bourse de doctorat ‘Medewerksters van het Apostolaat’

De onderzoekseenheid Geschiedenis van Kerk en Theologie is op zoek naar een voltijdse doctoraatsbursaal voor het onderzoeksproject
‘De ‘Medewerksters van het Apostolaat’: Een geheim 20e-eeuws netwerk van katholieke lekenvrouwen en hun rol in maatschappelijke en
kerkelijke vooruitgang (1940-1977)’ dat wordt begeleid door Dries Bosschaert (Faculteit Theologie en Religiewetenschappen en Kristien
Suenens (KADOC-KU Leuven).

Project

De Medewerksters van het Apostolaat waren katholieke leken vrouwen die een christelijke roeping combineerden met een professioneelen
sociaal engagement op alle niveaus van de samenleving, van hetvoorzitterschap van de Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging (KAV) tot
inzetvoor de plaatselijke gemeenschap. Hun geloften aan de bisschop vereisten echterdat zij discreet zouden zijn over hun lidmaatschap
van deze internationalegemeenschap, een niet erkend netwerk van gelijkgestemde vrouwen die ernaarstreefden zowel de kerk als de
maatschappij te transformeren naar christelijkhumanistische idealen. Het onderzoeksproject wil de geschiedenis van ditnetwerk en haar
actoren analyseren voor een cruciale periode uit haar bestaan(1940-1977). De analyse bestaat uit drie onderzoekstrajecten: (1) het in
kaartbrengen van het netwerk en haar leden en de banden met kerkelijke enmaatschappelijke organisaties, (2) een reconstructie van
de stemmen en ideeënvan het netwerk en de leden binnen de theologische, kerkelijke en socialekaders van die tijd en met betrekking
tot bestaande genderverhoudingen; (3) eenhistorisch netwerkonderzoek naar het effect van deze beweging op sociale,kerkelijke en
feministische organisaties in een Belgische en internationalecontext.
Gezien het discrete karakter van de Medewerkstersvan het Apostolaat zal het essentieel zijn om deze sociaal-conceptuele analyse te
verrijken met historisch netwerkonderzoek, interviews en een privacy-kritische reflectieen methodologie om de volledige impact van de
Medewerksters van het Apostolaatop kerk en samenleving te vatten.

De succesvolle kandidaat zal

● Werken aan de voorbereiding en verdedigingvan een doctoraatsproefschrift binnen het project.
● Wetenschappelijke artikelen die verbandhouden met het onderzoeksproject publiceren.
● Het onderzoek op congressen in binnen- enbuitenland presenteren.
● Indien de kandidaat in aanmerking komt, éénaspirant-aanvraag indienen bij het FWO.
● Een beperkt pakket van onderwijs- enonderzoekondersteunende taken voor de promotor, binnen de
OnderzoekseenheidGeschiedenis van Kerk en Theologie en de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan de KU Leuven
opnemen.

Profiel

● Je hebt een passie voor (kerk)geschiedenis,hebt sterke academische kwaliteiten en behaalde een masterdiploma (of staat
ophet punt dat te behalen) in de Theologie en Religiewetenschappen (met historische specialisatie), in de Geschiedenis of een
vergelijkbare studie meteen sterke historische dimensie.
● Je behaalde/behaalt je masterdiploma met goede resultaten en voldoet aan de voorwaarden om toegelaten te worden tot het
doctoraatsprogramma van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen https://admin.kuleuven.be/rd/doctoraatsreglement/en/
phdregulation-trs#section-3)?
● Je hebt interesse in intellectuele, religieuze en sociale geschiedenis.
● Je hebt ervaring met archiefonderzoek, oral history en historical network research of wil je hierin bijscholen.
● Je kan zelfstandig werken, hebt zin voorverantwoordelijkheid en neemt initiatief.
● Je spreekt en schrijft vlot in het Engels. Je hebt een uitstekende passieve kennis van het Nederlands en het Frans.
● Je wil in teamverband werken en bijdragen aan de startende onderzoeksgroep History of Contemporary Religious Identities and
Ideas.
● Je hebt nog niet gewerkt in het statuut van doctoraatsbursaal.

Aanbod

● We bieden een voltijdse doctoraatsbeursvoor een periode van één jaar. De beurs is hernieuwbaar, na positieveevaluatie, tot een
termijn van maximaal vier jaar.
● De voorziene startdatum is 1 oktober 2022of zo spoedig mogelijk nadien.
● Je maandelijkse beurs wordt berekendvolgens de beursbedragen voor doctoraatsbursalen in de barema’s voor hetBijzonder
Academisch Personeel.
● Je verricht onderzoek in een dynamische enstimulerende werkomgeving aan de KU Leuven.

Interesse?

Je sollicitatiedossier bestaat uit:
– een motivatiebrief
– je cv met gedetailleerde informatie over je studieresultaten in bachelor en master
– een onderzoeksgebaseerde tekst van jouw hand (bv. een wetenschappelijk artikel, een hoofdstuk van je masterproef)

De selectiecommissie zal tegen 14 april 2022 een eerste selectie maken. In geval van selectie, zal een kort interview plaatsvinden op 25 of
26 april 2022.

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Dries Bosschaert, tel.: +32 16 32 38 40, mail: dries.bosschaert@kuleuven.be of dr. Kristien
Suenens, tel.: +32 16 32 35 78, mail: kristien.suenens@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/03/2022 via onze online sollicitatietoepassing :
http://www.kuleuven.be/esolliciteren/light/60094256

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele
herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons
contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.