logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
Suivez nous Sophia, réseau belge des études de genre

+32 (0)2 229 38 69

Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles

Actualités

Doctoraatsbursaal Sociologie

Situering van het project

In vele Europese samenlevingen neemt etnisch-culturele diversiteit toe. Dit gaat gepaard met een groeiend potentieel aan culturele, religieuze en taalkundige spanningen en conflicten. In essentie willen we nagaan hoe in multi-etnische organisaties (bedrijven, onderwijsinstellingen, etc.) cohesie en interetnische contacten worden opgebouwd, hoe collectieve identiteiten al dan niet vorm krijgen en hoe vertrouwen in de organisatieleiding wordt bepaald. Een cruciaal element hierbij is Procedural Fairness, of de mate waarin de procedures voor het behandelen van conflicten/problemen binnen een organisatie als rechtvaardig worden beschouwd (accuraatheid, onpartijdigheid, consistentie, etc.). Deze procedures kunnen culturele ‘conflicten’ betreffen (bv. taalbeleid) maar ook cultureel-neutrale conflicten betreffen die ‘geculturaliseerd’ worden (bv. de perceptie dat leden van etnische minderheden anders behandeld worden bij de verdeling van lusten (bv. bonussen) en lasten (bv. taken)).

In dit project hebben we specifieke aandacht voor de impact van de voorgeschiedenis/achtergrond van organisatieleden betrokken in deze organisaties (kenmerken van etnisch-culturele minderheden zoals generatie (1ste generatie/nieuwkomers, versus 2de en 3de generatie)), en voor het belang van de formele én de informele kant van de organisatie, bv. door het nagaan hoe de organisatiecultuur Procedural Fairness al dan niet ondersteunt (homogene versus gepolariseerde organisatieculturen). Binnen de organisaties waarvoor we reeds kwantitatieve data beschikken, beogen we een aanvullend kwalitatief onderzoek, en willen we dus een mixed method perspectief creëren.

Gezien we hierbij een analyse doen van de contextuele omstandigheden waarbinnen Procedural Fairness wordt toegepast en waarbinnen sociaalpsychologische mechanismen optreden, is dit een bij uitstek multidisciplinair onderzoeksdomein. Het combineert een organisatiesociologische insteek met sociale psychologie.

Inhoud van de functie

• Je voert een literatuurstudie uit

•Je evalueert de kwantitatieve data, en voert indien nodig bijkomend onderzoek uit

• Je organiseert kwalitatief onderzoek binnen bedrijven en organisaties

• Je voert de kwalitatieve data analyse uit

• Je stelt rapporten op voor de deelnemende bedrijven/organisaties

• Je schrijft wetenschappelijke analyses uit op basis van dit onderzoek, in het functie van een doctoraat

Functieprofiel

Profiel van de kandidaat

• Je beschikt bij voorkeur over een diploma van master in de sociologie, de sociale psychologie of aanverwante disciplines (op ogenblik van indiensttreding)

• Je hebt ervaring met en/of interesse in kwalitatief onderzoek

• Je beschikt over een uitgesproken wetenschappelijke nieuwsgierigheid

• Je hebt een uitgesproken interesse voor de studie van diversiteit

• Je kan goede studieresultaten voorleggen en hebt je tijdens je studies meerdere malen onderscheiden

• Je bent in staat om onder begeleiding van een senior onderzoeker een onderzoeksproject uit te voeren

• Je bent enthousiast, gedreven en werkt proactief

• Je neemt initiatief, werkt resultaatsgericht en kan goed zelfstandig werken

• Je bent in staat om binnen het kader van een onderzoeksteam te functioneren

• Je beschikt over de nodige veerkracht en kan constructief omgaan met weerstand

• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, zowel in het Engels als in het Nederlands

• Laatstejaarsstudenten worden aangemoedigd om te solliciteren