logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
Suivez nous Sophia, réseau belge des études de genre

+32 (0)2 229 38 69

Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles

Actualités

Doctoraatsstudent ‘Neighborhood boundaries’

Als onderdeel van een interdisciplinair stedelijk onderzoeksproject zijn het Instituut voor de Overheid (Faculteit Sociale Wetenschappen) en het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen (Faculteit Wetenschappen) van de KU Leuven op zoek naar een voltijds doctoraatsbursaal.

Website van de eenheid

Project

Wat is een ‘stedelijke buurt’, en hoe en waar trekken we de grenzen van die buurt? Hoewel de term ‘buurt’ vaak intuïtief wordt gebruikt en het trekken van grenzen rond buurten triviaal kan lijken, kan waar en de manier waarop die grenzen worden getrokken een enorme impact hebben op stedelijk onderzoek en beleid. Een evident voorbeeld is de dicussie rond de ruimtelijke spreiding van COVID-19 op basis van het ‘inkleuren’ van buurten volgens hun infectiecijfers: de grenzen van die buurten kunnen een grote invloed hebben op zowel wetenschappelijke inzichten als beleidsmaatregelen. Hoewel de identificatie van ‘geschikte’ territoriale eenheden een meer algemeen wetenschappelijk vraagstuk is dat implicaties heeft voor een brede waaier aan domeinen, is dit duidelijk erg relevant in de context van stedelijke buurten. Tegen deze achtergrond is de tweeledige doelstelling van dit doctoraatsonderzoek om ons inzicht te verbeteren in (1) hoe stedelijke buurten kunnen worden geïdentificeerd en (2) de impact die dit heeft op onze denkbeelden over stedelijke processen.Ondanks het evidente belang van de grenzen van stedelijke buurten bestaat er geen ‘optimale’ oplossing voor de identificatie ervan. Dit komt doordat de meest geschikte benadering afhangt van het doel, de context, of de specifieke beleidstoepassing. Tot voor kort vormden de beperkte beschikbaarheid van bruikbare gegevens en het (vaak onkritische) gebruik van vooraf gedefinieerde statistische sectoren een belemmering voor meer flexibele en relevante operationele definities van stedelijke buurten. De opkomst van een aantal big data-bronnen biedt echter nieuwe mogelijkheden voor flexibelere, gedetailleerdere en relevantere perspectieven. Tegen deze achtergond zal het voorgestelde doctoraatsonderzoek een ​​reeks flexibele buurtgrenzen identificeren voor Belgische steden. Gebruik makend van methoden ontwikkeld binnen de (ruimtelijke) netwerkanalyse zal het project gebruik maken van twee nieuwe datasets. Ten eerste stelt Statbel sedert kort gedetailleerde gegevens beschikbaar op microniveau, die toelaten om sociaal-economische kenmerken van mensen en bij uitbreiding buurten op gedetailleerde ruimtelijke en temporele schalen te analyseren. Ten tweede zijn er de gegevens die inwoners/gebruikers van een stad zelf aanleveren via sociale mediaplatforms, bijvoorbeeld via ‘geotagged tweets’. De hieruit voortvloeiende grenzen van stedelijke buurten zullen gebruikt worden om een ​​aantal concrete onderzoeksvragen preciezer te beantwoorden. Er zal daarbij ingezoomd worden op twee concrete voorbeelden, m.n. (1) de confrontatie tussen buurten zoals zichtbaar in netwerkpatronen op basis van mobiliteitsgegevens enerzijds en censusdata anderzijds; en (2) segregatie in het dagdagelijkse gebruik van de stad. De doctoraatsstudent zal werken aan een proefschrift dat opgevat zal worden als een ‘interdisciplinair doctoraat’ in de Sociale Wetenschappen (Instituut voor de Overheid, Prof. Ben Derudder) en de Wetenschappen (Aard- en Omgevingswetenschappen, Prof. Ate Poorthuis).
Daarbij hoort onder andere het volgende takenpakket:

  • Ontwerpen van het onderzoek, verzamelen en analyseren van data, communiceren van resultaten;
  • Schrijven van wetenschappelijke artikels;
  • Deelnemen aan de internationale onderzoeksgemeenschap via presentaties op conferenties;
  • Communiceren over resultaten voor het bredere publiek en stedelijke en lokale overheden;
  • Occasioneel begeleiden van Masterproeven en ondersteuning bieden in het onderwijs.

Profiel

Kandidaten beschikken over een Masterdiploma in de geografie, informatica, (kwantitatieve) sociale wetenschappen of een gerelateerde discipline. Affiniteit met het onderzoeksthema is meegenomen, maar niet noodzakelijk. Alhoewel er in bijkomende opleiding en training zal worden voorzien voor het verder aanscherpen van onderzoekscompetenties, beschikt zij of hij reeds over (1) de nodige wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden (bij voorkeur in kwantitatief en IT-georiënteerd onderzoek) en (2) de nodige capaciteiten om (ook in het Engels) te communiceren naar de wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap, de beleidswereld, en het bredere publiek. Kandidaten hebben zich bij voorkeur onderscheiden tijdens hun studies; beschikken over goede communicatieve en sociale vaardigheden; kunnen zowel individueel als onderdeel van een team werken; en hebben de nodige programmeerkennis.

Aanbod

  • Een voltijdse positie voor een doctoraatsbursaal voor 1 jaar, die mits positieve evaluatie wordt verlengd tot een totaal van 4 jaar.
  • Een inspirerende en uitdagende internationale en academische omgeving aan een leidende Europese onderzoeksuniversiteit.
  • De beoogde startdatum is begin 2021, maar de begindatum is tot op zekere hoogte flexibel na overleg met de promotoren.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Ben Derudder: ben.derudder@kuleuven.be of prof. dr. Ate Poorthuis: ate.poorthuis@kuleuven.be.

Solliciteren kan tot en met 17 december 2020 via de online tool van de KU Leuven. We vragen een CV van max. 2 pagina’s, een op de inhoud van het project afgestemde motivatiebrief, een voorbeeld van een zelfgeschreven academische tekst, en de naam en contactgegevens van twee referentiepersonen. De selectie gebeurt in twee stappen: (1) er wordt een shortlist opgesteld van kandidaten op basis van de verstrekte documenten, waarna (2) een rangschikking wordt opgesteld op basis van interviews met de kandidaten op de shortlist. Tijdens deze interviews met de promotoren zal worden gepeild naar motivatie, achtergrondkennis, onderzoeksvaardigheden, en visie op (de aanpak van) het onderzoek.De KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 17/12/2020 via onze online sollicitatietoepassing