logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
Suivez nous Sophia, réseau belge des études de genre

+32 (0)2 229 38 69

Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles

Actualités

Gender: Veertig jaar denken en doen

In 2020 viert ‘Tijdschrift voor Genderstudies’ het veertigjarig bestaan. De redactie vroeg een aantal auteurs die begin jaren tachtig al baanbrekende artikelen schreven om terug te kijken op die veertig jaar. Hoe staan we ervoor? Blijken de ideeën van toen nu hopeloos achterhaald? Wat is er in veertig jaar bereikt?

Het Tijdschrift voor Genderstudies is het forum voor de wetenschappelijke problematisering van sekse in relatie tot andere vormen van discriminatie en uitsluiting zoals etniciteit, seksualiteit, klasse of leeftijd. In het kader van het veertigjarig bestaan werd in 2020 een jublileumnummer gepubliceerd dat gratis online te lezen is.

Deze avond lichten drie auteurs hun artikel toe waarna een aantal co-referenten, die veertig jaar geleden nog niet konden bevroeden dat ze ooit feminist zouden worden, zullen reageren. Greetje Timmerman kijkt terug op ongewenste intimiteiten op de werkplek en #MeToo, Maaike Meijer gaat na wat het tijdschrift in die veertig jaar over mannelijkheid heeft geschreven en Petra Verdonk vraagt zich af wat de coronacrisis met gender van doen heeft: hebben we iets geleerd? Onder leiding van Jeanne de Bruijn blikken deze drie vooraanstaande wetenschappers terug.

Over de sprekers
Greetje Timmerman is socioloog en als full professor verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Zij heeft diverse grote onderzoeksprojecten geleid, onder andere op het terrein van seksuele intimidatie op het werk (Europese Commissie).

Maaike Meijer is literatuurwetenschapper en emeritus hoogleraar genderstudies aan de Universiteit Maastricht. Zij schrijft over literatuur, populaire cultuur, biografie en feminisme.

Petra Verdonk is psycholoog en werkzaam als UHD bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van Amsterdam UMC. In 2007 promoveerde ze met het proefschrift Gender Matters in Medical Education, en in 2017 richtte ze de Nederlandse Vereniging Gender & Gezondheid op.

Jeanne de Bruijn (moderator) is emeritus onderzoeker en onder andere hoogleraar genderstudies en sociologie aan de Universiteit Groningen. Ze onderzocht onder meer genderissues als (verborgen) gendermechanismen op het werk.

Aanmelden
U kunt dit programma online volgen. Wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u een dag voor het programma een link naar de livestream.

AANMELDEN ONLINE