logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
Suivez nous Sophia, réseau belge des études de genre

+32 (0)2 229 38 69

Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles

Actualités

Historica themanummer: LGBTQ-geschiedenis

Voor het aankomende themanummer (oktober 2020) is Historica op zoek naar artikelen over LGBTQgeschiedenis. Homostudies ontwikkelden zich schoorvoetend tot een volwaardig academisch onderzoeksveld in de jaren ’80. Academici waren oorspronkelijk verdeeld door de -soms hoog oplaaiende- debatten tussen essentialisten en sociaal-constructivisten over het al dan niet bestaan van een a-historische homoseksuele identiteit. Vanaf de 21ste eeuw moedigen queer studies historici echter aan om de dichotomie tussen ‘heteroseksualiteit’ en ‘homoseksualiteit’ op te heffen en oog te hebben voor co-existentie en continuïteit. Historica knoopt graag aan bij de recente ontwikkelingen in deze discipline met een themanummer over LGBTQ-geschiedenis. Graag vestigen we ook de aandacht op de voortrekkersrol die lesbische vrouwen speelden in verschillende socio-politieke stromingen (zoals het feminisme, socialisme) en het onderbelichte transgenderverleden. De studie naar het LGBTQ-verleden was van meet af aan echter interdisciplinair van opzet. Historica verwelkomt dan ook bijdragen vanuit verschillende invalshoeken en thema’s uit alle tijdvakken.

Mogelijke onderwerpen kunnen zijn:
• Criminalisering van homoseksualiteit in het verleden;
• Medische geschiedenis;
• LGBTQ-emancipatie en politieke ontwikkelingen;
• LGBTQ-activisme, zowel lokaal, nationaal als internationaal;
• LGBTQ-identiteit in woord en beeld, emancipatie en (zelf)representatie in kunst, muziek,
literatuur, theater, film, tv, …;
• Plaatsen, objecten, beelden van de herinnering aan LGBTQ-bewegingen en organisaties;
• De rol van lesbische vrouwen in de Nederlandse en Belgische vrouwenbeweging;
• Biografieën van betrokkenen bij homo-emancipatiegroepen (Shakespeare Club, COC, Roze
Aktiefront, …);
• De ontwikkeling van de categorie ‘transgender’ in wet en regelgeving;
• Reflectie op problemen/beperkingen en nieuwe wegen in het onderzoek naar het LGBTQverleden;
• …