logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
Suivez nous Sophia, réseau belge des études de genre

+32 (0)2 229 38 69

Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles

Actualités

LGBTQ-forum: transnationale blik op seksuele en genderdiversiteit

Hou donderdag 16/12/2021 tussen 14u00 en 17u00 vrij in jullie agenda, voor een programma dat in het teken staat van een transnationale blik op seksuele en genderdiversiteit.

Zo komen Anna Ropianyk en dr. Serena D’Agostino van de Vrije Universiteit Brussel het onderzoek voorstellen dat ze voerden naar de ervaringen van queer nieuwkomers met de opvangcentra die door de Belgische overheid worden uitgebaat. Hierbij wijzen ze op de verschillende uitdagingen die deze groep kent wanneer ze – vaak na een zwaar traject – op basis van hun seksuele dan wel genderidentiteit asiel aanvragen in België. Voortbouwend op de resultaten van hun studie wijzen de onderzoekers op de beleidsimplicaties van hun werk, en relateren ze de resultaten aan bredere debatten m.b.t. de rol van seksuele en genderidentiteit in migratie. (Noot: deze lezing en de daaropvolgende Q&A vinden in het Engels plaats).

Daaropvolgend komt Fourat Ben Chika, Algemeen Rapporteur LGBTI-kwesties bij de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa het rapport bespreken dat hij in die hoedanigheid eerder dit jaar schreef m.b.t. de rijzende haat ten aanzien van LGBTI+ mensen in Europa. Wijzend op de spreidstand tussen de juridische vooruitgang die de afgelopen decennia in Europa geboekt werd en de onmiskenbaar toegenomen vijandigheid t.a.v. mensen wiens seksualiteitsbeleving of genderidentiteit van de norm afwijkt gaat deze toelichting dieper in op de onderliggende dynamieken en de uitdagingen die ze stellen voor de toekomst.

Zoals steeds voorzien we ruim de tijd voor interactie met de sprekers, en kunnen we er hopelijk voor zorgen dat we tijdens een uitgebreide pauze kunnen bijpraten.

Indien je het LGBTQ-forum graag bijwoont mag je dat via deze doodle aangeven, zodat we weten hoeveel deelnemers we kunnen verwachten. We kijken er in ieder geval naar uit jullie in grote getale te mogen ontvangen!