logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
Suivez nous Sophia, réseau belge des études de genre

+32 (0)2 229 38 69

Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles

Actualités

Medewerker project gender en seksuele diversiteit in het onderwijs

Onze organisatie

Çavaria vzw is de Vlaamse koepel van holebi-, transgender- en intersekseverenigingen. Als sociaal-culturele vereniging ondersteunen we de bij ons aangesloten verenigingen en komen we op voor gelijke kansen en rechten voor holebi’s, transgender en intersekse personen, zowel in Vlaanderen als daarbuiten.

Çavaria ondersteunt het brede onderwijsveld in het omgaan met diversiteit in de klas en op school. Çavaria benadert diversiteit hierbij vooral vanuit de invalshoeken gender (genderstereotiepe rollenpatronen, genderidentiteit, genderexpressie) en seksuele identiteit, maar legt voortdurend linken naar het brede diversiteitsverhaal, met thema’s zoals etnisch-culturele achtergrond, beperking en vele andere.

We bieden trajectbegeleidingen aan zowel in kleuter-, lager, secundair als hoger onderwijs om scholen op een duurzame manier te helpen gender en (seksuele) diversiteit te verankeren in de eigen schoolcontext. Daarnaast bieden we ook eenmalige vormingen aan. Onze begeleiding is steeds praktijkgericht en volledig op maat van de school. www.schooluitdekast.be

 

Je opdracht

 • Je werkt begeleidingstrajecten uit in samenspraak met de school:
  • Je werkt op basis van een online bevraging en in samenspraak met de school een traject uit van verschillende vormingen en contactmomenten.
  • Je stuurt het traject aan samen met de school en stuurt bij waar nodig.
 • Je geeft vorming aan leerkrachten kleuter-, lager en secundair onderwijs (afhankelijk van je eigen profiel en interesses) en aan andere onderwijsprofessionals:
  • Je boekt vormingen in en bewaakt de planning.
  • Je stemt de begeleiding af op maat van de school, en koppelt terug.
  • Je geeft vormingen aan leerkrachten en andere onderwijsprofessionals.
 • Je ontwikkelt educatief materiaal voor leerkrachten:
  • Je onderhoudt contacten met klascement en promoot de educatieve materialen van çavaria.
  • Je kijkt kritisch naar het huidige materiaal en vernieuwt het aanbod waar nodig.
 • Je adviseert scholen bij vragen:
  • Je gaat in op vragen tot advies, zowel telefonisch, via mail als op afspraak.
 • Je neemt deel aan de activiteiten van çavaria:
  • Je werkt samen met de beleidsmedewerker onderwijs.
  • Je participeert in een onderwijsoverleg en geeft input aan de beleidsmedewerker rond gender en seksuele diversiteit in het onderwijs.
  • Je neemt deel aan overleg met andere vorminggevers en aan het teamoverleg.
  • Je zorgt voor de communicatie van je activiteiten binnen de werking van çavaria.

 

Je profiel

Kennis

 • Je hebt kennis over en affiniteit met de thema’s seksuele diversiteit en genderidentiteit.
 • Je hebt kennis van en inzicht in strategieën en vormingsmethodieken om vooroordelen te bestrijden.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands.
 • Je hebt kennis van courante ICT-toepassingen.

Vaardigheden

 • Je kan trajecten opstarten, opvolgen, bijsturen en evalueren.
 • Je kan vlot informatie verwerken en hier de essentie uithalen.
 • Je kan schoolteams, directies en andere onderwijsprofessionals begeleiden en coachen op structureel niveau.
 • Je kan scholen en leerkrachten enthousiasmeren en meenemen in een verhaal.

Attitudes

 • Je bent communicatief, open, duidelijk en betrouwbaar.
 • Je bent assertief en je kan goed grenzen stellen.
 • Je bent planmatig sterk en kan zelfstandig werken.

Ons aanbod

 • Je bent voltijds aangesteld in het onderwijs zodat je via het systeem van ‘verlof wegens bijzondere opdracht’ tewerkgesteld kan worden (detachering).
 • De detachering wordt per jaar aangevraagd. De detachering loopt van 1/09/2019 tot 31/08/2020.
 • Vakantieregeling en vergoeding woon-werkverkeer volgen de afspraken van PC 329 (sociaal-cultureel werk).
 • Je krijgt een zinvolle job in een bloeiende beweging.
 • Je werkt in een jong en dynamisch team met een open organisatiecultuur.
 • Je werkplek is in Gent, in de Kammerstraat 22, op 15 minuten wandelen van het Station Gent-Dampoort. We hebben ook een werkplek in Antwerpen, op de Draakplaats, op 10 minuten wandelen van het Station Antwerpen-Berchem. Er is mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Startdatum 1 september 2019.