logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
Suivez nous Sophia, réseau belge des études de genre

+32 (0)2 229 38 69

Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles

Actualités

Onderzoeker Theologische ethiek – seksuele & gezinsethiek en/of milieuethiek

Aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven is een voltijdse vacature voor zelfstandig academisch personeel op het gebied van theologische ethiek. De KU Leuven is een universiteit met internationale uitstraling en een sterke focus op onderwijs gebaseerd op vernieuwend wetenschappelijk onderzoek. Voor zowel onze internationale (Engelstalige) als Nederlandstalige opleidingen theologie en godsdienstwetenschappen en ter versterking van onze onderzoekseenheid Theologische en Comparatieve Ethiek zijn we op zoek naar internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent onderzoeksdossier en onderwijscompetentie op het gebied van seksuele & gezinsethiek en/of milieuethiek en aantoonbare expertise in de fundamentele moraaltheologie. Op het kruispunt van universiteit, religie en maatschappij vormt de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen een unieke, internationale en stimulerende omgeving voor onderzoek op hoog niveau, kwalitatief hoogstaand onderwijs en innovatieve dienstverlening op het gebied van Theologie en Religiewetenschappen. De Faculteit ontwikkelt haar karakteristieke historische en hermeneutische theologische benadering in een interdisciplinaire setting en in dialoog met de hedendaagse geseculariseerde en religieuze pluralistische context.

 

Opdracht

Onderzoek

U ontwikkelt een onderzoeksprogramma op het gebied van seksuele en gezinsethiek en/of milieuethiek en behaalt wetenschappelijke resultaten op internationaal niveau. U levert een belangrijke bijdrage aan de inspanningen van de Faculteit en de Onderzoekseenheid om onderzoeksfinanciering te verwerven en gaat nationale en internationale samenwerkingsverbanden aan.

Als interdisciplinair expert in de relatie tussen theologie/religie en ethiek verricht u onderzoek vanuit een christelijk ethisch perspectief, gefocust op seksuele & gezinsethiek en/of milieuethiek. U streeft naar een nauwe intra- en interdisciplinaire samenwerking binnen de Faculteit  Theologie en Religiewetenschappen en met andere faculteiten binnen en buiten de Groep Humane Wetenschappen. Uw onderzoek situeert zich zowel binnen de Vlaamse, Belgische, Europese als mondiale context die gekenmerkt wordt door uiteenlopende religieuze, ideologische, ethische, theologische en wetenschappelijke tradities.

Onderwijs

U verzorgt hoogstaand onderwijs in het Engels en Nederlands in een aantal disciplines van de theologische ethiek, waaronder de seksuele en gezinsethiek, en u engageert zich expliciet voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. U besteedt in uw onderwijs wetenschappelijke aandacht aan de huidige stand van zaken op het gebied van ethisch en theologisch onderzoek en streeft hierbij een evenwicht na tussen lokale, contextuele en mondiale perspectieven.

U begeleidt masterproeven en speelt een actieve rol als promotor van doctoraatsstudenten.

U ontwikkelt uw onderwijs in overeenstemming met de visie van de KU Leuven op student-activerend en onderzoeksgericht onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden tot onderwijsprofessionalisering die de Faculteit en de Universiteit bieden.

 

Dienstverlening

Wetenschappelijke dienstverlening in het kader van uw academische taken behoort eveneens tot uw opdracht, evenals interne administratieve en bestuurlijke dienstverlening aan de Faculteit en de Universiteit. Meer in het bijzonder wordt van u verwacht dat u actief deelneemt aan het publieke debat over thema’s die verband houden met uw vakgebied.

 

Profiel

U bent in het bezit van een diploma van doctor (STD) of PhD in de Theologie.

U hebt een uitstekende staat van dienst op het gebied van seksuele en gezinsethiek en/of milieuethiek, zoals blijkt uit publicaties in internationale tijdschriften en uit uw betrokkenheid bij onderzoeksgroepen en netwerken.

U beschikt over een zeer goede kennis van de ethische leer van de christelijke kerken in het algemeen en van de katholieke ethiek in het bijzonder en een aantoonbare expertise in de fundamentele moraaltheologie. U staat open voor ethische opvattingen van andere wereldreligies en gaat de dialoog aan met seculiere en empirische benaderingen van seksuele en gezinsethiek en/of milieuethiek.

U beschikt over aantoonbare kwaliteiten in functie van het verstrekken van academisch onderwijs. Onderwijservaring is uiteraard een troef.

U combineert goede sociale vaardigheden met een collegiale houding en bent communicatievaardig. U bent empathisch met betrekking tot de diversiteit van uw studentenpopulatie en beschikt over leiderschapscapaciteiten die u bereid bent aan te wenden in een facultaire en universitaire context.

Een goede kennis van het Nederlands en een zeer goede kennis van het Engels is vereist. Kennis van andere talen (Frans, Duits, Latijn) is een belangrijke troef.

De officiële bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands spreekt  bij aanwerving, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u in staat stelt deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u in het Nederlands doceert, krijgt u de gelegenheid om Nederlands te leren op het vereiste niveau.

 

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving.

De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Tegelijkertijd biedt zij haar studenten een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.

U werkt in Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur reizen van Parijs, Londen en Amsterdam.

De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching,…

Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.

We zoeken een junior of senior onderzoeker. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar. Nadien worden ze, mits positieve evaluatie, vast benoemd als  hoofddocent. Senior onderzoekers worden afhankelijk van hun dossier en kwalificaties aangesteld als docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar.

 

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Johan De Tavernier, tel.: +32 16 32 38 85, mail: johan.detavernier@kuleuven.be.Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Uw aanvraag moet vergezeld gaan van een onderzoeksvoorstel (max. 2 pagina’s) waarin u informatie verstrekt over het innovatieve onderzoeksprogramma dat u wilt voorstellen op uw onderzoeksdomein. Daarnaast moet u ook een onderwijsverklaring overleggen waarin u uw visie op het academisch onderwijs beschrijft (max. 1 pagina).

KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen.