logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
Suivez nous Sophia, réseau belge des études de genre

+32 (0)2 229 38 69

Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles

Actualités

Politieke strategieën en praktijken van middenveldorganisaties in een context van toegenomen marktwerking

Het Departement Sociologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Antwerpen zoekt een voltijds (100%)- Doctoraatsbeurs van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) in het domein sociale wetenschappen

De onderzoeker bereidt een doctoraal proefschrift voor over de politieke strategieën en praktijken van middenveldorganisaties in een context van toegenomen marktwerking. Dit onderzoek wil analyseren hoe middenveldorganisaties in hun rol en strategieën van collectieve belangenbehartiger en aandrijvers van maatschappelijke verandering inspelen op de nieuwe context van de post-corporatistische welvaartstaat. We doen dit met een mixed method design waarbij kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstechnieken worden gecombineerd.

De onderzoeker zal werkzaam zijn bij het onderzoekscentrum CRESC van de Universiteit Antwerpen, maar wordt mee gesuperviseerd vanuit de vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management van de UGent. CRESC is een onderzoekscentrum dat zich onder meer richt op sociologisch onderzoek naar sociale uitsluiting, sociaal werk en lokaal sociaal beleid en de politieke en maatschappelijke rol van het middenveld. De vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management is verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent en doet onder meer onderzoek naar de relatie tussen overheid en het maatschappelijk middenveld, interbestuurlijke relaties en netwerken van organisaties en co-productie.

Jouw opdracht

 • Je bereidt een doctoraal proefschrift voor in het domein sociale wetenschappen.
 • Je publiceert wetenschappelijke artikelen die verband houden met het onderzoeksproject waarop de aanstelling gebeurt.
 • Je neemt beperkte taken van onderwijs- en onderzoeksondersteuning op binnen het departement Sociologie.

Jouw profiel

 • Je bezit een diploma van Master/Licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen of andere relevant disciplines.
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.
 • Ook laatstejaarsstudenten kunnen zich kandidaat stellen.
 • Buitenlandse onderzoekers alsook kandidaten met een migratie-achtergrond worden aangemoedigd zich kandidaat te stellen.
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • Je bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • Je hebt een sterke en aantoonbare interesse in de relatie tussen middenveld en overheid, sociaal werk en politieke en maatschappelijke verandering.
 • Je beschikt over sterke analytische vaardigheden en interesse in interdisciplinair onderzoek.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met en een grondige kennis van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en een goede kennis van softwarepakketten voor zowel statistische als kwalitatieve data-analyse.

Wij bieden

 • een doctoraatsbeurs voor een periode van twee jaar, eenmaal hernieuwbaar met twee jaar na positieve evaluatie;
 • de begindatum van de beurs is op 1 januari 2020;
 • een bruto beursbedrag dat varieert van € 2.373,36 tot € 2.516,73;
 • een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving.