logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
Suivez nous Sophia, réseau belge des études de genre

+32 (0)2 229 38 69

Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles

Actualités

Positieve discriminatie en de onwenselijkheid van « gelijke » behandeling

Ethiek en Maatschappij lanceert een call for papers voor een themanummer over het gelijkheidsbeginsel en positieve discriminatie. Het tijdschrift is op zoek naar papers over positieve discriminatie en kritieken op het gelijkheidsbeginsel, die bij voorkeur:

  • Het gelijkheidsbeginsel vanuit een theoretische ofwel praktische invalshoek in vraag stellen.
  • De wenselijkheid onderzoeken van positieve discriminatie op zich, dan wel van positieve discriminatie op basis van bepaalde criteria (zoals gender, huidskleur, etniciteit, nationale afkomst, nationaliteit, ras, seksuele geaardheid, genderidentiteit, lichamelijke of mentale gezondheidstoestand en/of beperking, leeftijd, godsdienst of godsdienstige overtuiging, etc.).
  • De praktische operationalisering van positieve discriminatie onder de loep nemen.
  • Voorstellen voor positieve discriminatie in een Belgische context uitwerken.
  • Standpunten inzake gelijkheid en/of positieve discriminatie, zoals voorgesteld binnen feministische theorie, postkoloniale theorie, queer theorie, Critical Race Studies, Crip Theory/Critical Disability Theory en andere kritische invalshoeken, verder uitwerken ofwel toepassen op de Belgische samenleving.
  • Het begrijp gelijkheid vanuit een historisch of filosofisch perspectief analyseren om positieve discriminatie beter te kunnen situeren.

Gelieve een abstract van maximaal 400 woorden samen met een korte bio (naam, institutionele affiliatie) in Word-formaat door te sturen naar Kristof.VanAssche@uantwerpen.be en Mattias.Decoster@uantwerpen.be voor 15 januari 2021. Na goedkeuring van het abstract wordt een paper van maximaal 10.000 woorden verwacht, inclusief voetnoten en bibliografie, voor 1 mei 2021.