logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
Suivez nous Sophia, réseau belge des études de genre

+32 (0)2 229 38 69

Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles

Actualités

Postdoctoraal medewerker “Een interdisciplinaire geschiedenis van prostitutie”

De Onderzoekseenheid Geschiedenis van de KU Leuven zoekt een 100% postdoctoraal medewerker voor het project: “Een interdisciplinaire geschiedenis van prostitutie”. Het project wordt begeleid door Magaly Rodríguez; Stef Adriaenssens (Onderzoeksgroep Economie – KU Leuven Campus Brussel) en Maarten Loopmans (Geografie en Toerisme) treden op als co-promotoren.

Website van de eenheid

Functie

Het project beoogt een interdisciplinaire analyse van de seksindustrie in België op het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Het integreert subalterne geschiedenis, sociale geografie en economische sociologie om de verschuivingen binnen de sector te situeren in tijd en ruimte. De trajecten van lokale en buitenlandse vrouwen die actief waren in de seksindustrie worden bestudeerd door middel van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de instroomdynamiek, de rol van tussenpersonen en andere informatiekanalen, de carrière-veranderingen en contextuele factoren die hun beweging naar of binnen de gereguleerde en ondergrondse prostitutiemarkten hebben beïnvloed. Het onderzoek richt zich dus op de sociaaleconomische structuur en de diversiteit van de seksindustrie in stedelijke en (semi)perifere landschappen. Het bestudeert de verstrengeling ervan met andere economische activiteiten en brengt de relatie in beeld tussen het hegemonisch centrum en personen die zich buiten of aan de rand van de samenleving bevonden.

Opdracht:

 • Je voert het project uit in samenwerking met de promotor en co-promotoren.
 • Je werkt aan de hand van een database en (digitaal) fotomateriaal voor de publicatie van wetenschappelijke artikels in interdisciplinaire tijdschriften.
 • Je verricht zelfstandig archiefonderzoek in verschillende Belgische steden.
 • Je neemt deel aan (internationale) congressen en andere wetenschappelijke activiteiten.
 • Je zorgt voor een beperkt aantal onderwijstaken.

 

Profiel

 • Je hebt recent een doctoraatsdiploma in de geschiedenis behaald (het diploma moet uitgereikt zijn op 31 mei 2021).
 • Jouw onderzoek situeert zich in de sociaaleconomische geschiedenis.
 • Je hebt ervaring met Belgische archieven en negentiende-eeuwse bronnen.
 • Je hebt een goede taalbeheersing van het Nederlands en het Frans.
 • Je hebt ervaring met of wil jouw interdisciplinaire vaardigheden versterken.
 • Je hebt interesse in kwantificerend historisch onderzoek.
 • Je hebt onderwijservaring.
 • Je kan zelfstandig én in team werken.

 

Aanbod

 • We bieden een postdoctoraal mandaat aan voor een periode van 2 jaar.
 • De voorziene startdatum is 1 juni 2021.
 • Je maandelijkse wedde wordt berekend volgens barema 44 voor het Bijzonder Academisch Personeel.
 • Je werkt in een dynamische omgeving binnen de onderzoeksgroep Moderniteit en Samenleving (1800-2000) en draagt bij tot het interdisciplinaire onderzoek van de KU Leuven.

 

Interesse?

Je sollicitatiedossier bestaat uit:

– Een CV met informatie over jouw loopbaan en interesses.

– Een motivatiebrief (max. 1 blz.).

– Een visietekst (max. 2 blz.) over het onderzoeksthema of aanverwante thema’s.

– Contactgegevens van twee referenten.
De projectbegeleiders zullen tegen midden april een eerste selectie maken. In geval van selectie zal je uitgenodigd worden op een gesprek eind april.
Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Magaly Rodriguez Garcia, tel.: +32 16 37 70 10, mail: magaly.rodriguez@kuleuven.be

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 01/04/2021 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.