logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
Suivez nous Sophia, réseau belge des études de genre

+32 (0)2 229 38 69

Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles

Actualités

Praktijkassistent Menswetenschappen en Humane wetenschappen

Praktijkassistent Menswetenschappen en Humane wetenschappen (30%)

Achtergrond
In de aangeboden academische opleidingen architectuur en interieurarchitectuur van de faculteit ARK staan creativiteit, communicatie en onderzoek centraal. Via realistische projecten leren studenten onder intensieve begeleiding originele oplossingen te bedenken en uit te werken voor vragen binnen een maatschappelijke en ruimtelijke context. Via oefening en multidisciplinaire begeleiding ontwikkelt de student stelselmatig een persoonlijke stijl en visie. In de academische opleidingen architectuur en interieurarchitectuur worden studenten opgeleid die breed inzetbaar zijn, excellent kunnen ontwerpen vanuit een onderzoekende houding en met bijzondere aandacht voor de mens in de meest brede betekenis van het woord, en die tegelijkertijd over een dosis managementcapaciteiten beschikken.
Meer informatie: www.uhasselt.be/fac-architectuur-en-kunst
Functie-inhoud
De opleidingen in de faculteit zijn georganiseerd rond de studio ‘Ontwerpen’;. Deze wordt als centraal element ondersteund door drie studio’s: ‘Beelding’, ‘Bouwkunde’ en ‘Mens en Cultuur’. Deze functie kadert binnen de studio ‘Mens en Cultuur’. Deze studio verstrekt zowel onderwijs in de bachelor als in de masteropleiding en doet aan onderzoek binnen de faculteit. Creativiteit, communicatie en onderzoek staan centraal.

De opdracht omvat het verzorgen van de opleidingsonderdelen “Menswetenschappen 1” en “Humane wetenschappen 2” in de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur, onder leiding van de coördinerend verantwoordelijke. Je zal op basis van het opleidingsconcept en het curriculum de toegewezen onderwijsopdracht voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijsturen. Je begeleidt de student steeds met enthousiasme en met veel engagement. Voor de uitvoering van deze opdracht draag je in team bij tot de uitwerking en uitvoering van het onderwijsconcept en het curriculum, tot de realisatie van
het opleidingsprofiel, de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleidingen, de faculteit en de universiteit.

Profiel

  • Je behaalde een masterdiploma in de humane wetenschappen (sociologie, communicatiewetenschappen, antropologie of psychologie) (of gelijkwaardig)
  • Je beschikt over goede pedagogische en didactische kwaliteiten (door ervaring of studie).
  • Onderwijservaring in het hoger onderwijs en aggregaat of getuigschrift van pedagogische bekwaamheid strekken tot aanbeveling.
  • Affiniteit met of sterke interesse in de discipline van architectuur en/of interieurarchitectuur strekt tot aanbeveling.
  • Je bent in staat om zowel onafhankelijk te werken, als in interdisciplinaire teams.
  • Je hebt goede relationele, communicatieve en rapporteringsvaardigheden.
  • Je bent vaardig met diverse ICT-toepassingen (teleleeromgeving, e-portfolio).
  • Je hebt een goede kennis van het Engels.
  • Je beschikt over een goed probleemoplossend vermogen.