logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
Suivez nous Sophia, réseau belge des études de genre

+32 (0)2 229 38 69

Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles

Actualités

Stafmedewerker HR, gender en diversiteit

De KU Leuven kiest voor een beleid waarbij iedereen zijn of haar talenten maximaal kan ontwikkelen in een cultuur van gelijkwaardigheid. Ze wil actief drempels wegwerken en zorgen voor een gelijkwaardige in- en doorstroom van personeelsleden met diverse achtergronden zoals gender, functiebeperking, migratieachtergrond en leeftijd. Als stafmedewerker coördineer je acties in het kader van een diversiteitsgevoelig personeelsbeleid. Voor deze acties werk je in opdracht van de Groep Wetenschap en Technologie en de dienst diversiteitsbeleid en werk je nauw samen met de personeelsdienst. Je initieert en ondersteunt acties die bijdragen tot inclusie en tot een betere in- en doorstroom van minderheidsgroepen. Acties worden afgebakend op basis van eerdere analyses van personeelsgegevens en het bijeenbrengen van expertise met betrekking tot gender- en ruimere diversiteitsthema’s zoals implicit bias en ongelijkheid. Je draagt deze expertise verder uit op basis van internationaal wetenschappelijke literatuur. Je maakt de vertaalslag naar bestaande projecten aan de KU Leuven.

De dienst diversiteitsbeleid coördineert het diversiteitsbeleid van de universiteit en ondersteunt hiertoe de bevoegde vicerector. De dienst zorgt voor beleidsvoorbereidend werk, initieert acties in samenwerking met studenten en personeel en ondersteunt het netwerk van diversiteitsteams in faculteiten op alle campussen. De dienst monitort acties met het oog op een meer inclusieve universiteit en rapporteert aan de diversiteitsraad.

Functie
In opdracht van de dienst diversiteitsbeleid:

 • je analyseert de knelpunten en aanbevelingen uit de focusgroepen met personeel met een migratieachtergrond en formuleert gerichte acties om meer inclusie bereiken
 • je initieert een programma voor studenten uit minderheidsgroepen (pioniers, migratieachtergrond,..) die interesse hebben in een academische loopbaan. Hiervoor werk je samen met partners zoals de Doctoral Schools, het Career Center en het contactpunt interculturaliteit
 • je promoot en verfijnt HR-instrumenten zoals mentoring en Life@work
 • je zorgt voor concrete ondersteuning van de genderspitsen aan de hand van kennisdeling en het ontsluiten van tools zoals de genderchecklist voor vacatures
 • je volgt de acties van het VLIR-Jonge Academie charter gender in academia op en concretiseert beleidsaanbevelingen op maat van de KU Leuven
Je initieert en ondersteunt acties in verschillende entiteiten van de Groep Wetenschap en Technologie:
 • je voorziet training over implicit bias voor personeelsleden die betrokken zijn bij selectieprocessen (genderspitsen, zoekcommissies) en die zich in leiderschapsposities bevinden
 • je promoot en ondersteunt het mentoringprogramma
 • je werkt aan preventie van grensoverschrijdend gedrag door bij te dragen aan de laagdrempeligheid, toegankelijkheid en profilering van de bestaande meldpuntwerking
 • aan de hand van een inclusiescan zorg je ervoor dat specifieke aandachtspunten van diversiteit opgenomen worden in relevante beleidsplannen
Profiel
 • je beschikt over een masterdiploma of je hebt gelijkwaardige ervaring
 • je hebt affiniteit met personeelsbeleid en de thema’s gender en diversiteit
 • je hebt een enthousiasmerende, empathische en coachende houding
 • je bent analytisch ingesteld
 • je hebt een aantal jaren professionele ervaring op vlak van projecten leiden en veranderingsprocessen begeleiden
 • je hebt zin voor initiatief en houdt ervan om te werken in een complexe organisatie
 • je neemt verantwoordelijkheid op voor de afhandeling van je taken. Je geeft blijk van een goede timing, organisatorische vaardigheden en realiteitszin bij de implementatie van nieuwe initiatieven
 • je communiceert zeer goed in het Engels en in het Nederlands
 • je kan goed overweg met diverse PC-toepassingen
Aanbod
 • een flexibele functie in een innovatieve omgeving met internationale uitstraling waar je je talenten verder kan ontplooien
 • een voltijdse tewerkstelling voor bepaalde duur van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging. Deeltijdse tewerkstelling is bespreekbaar (min. 50%).
 • deze functie is gekoppeld aan graad 6, 7 of uitzonderlijk 8 afhankelijk van je ervaring en competenties
 • bijkomend bieden wij een kosteloze hospitalisatie- en groepsverzekering.
Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Mieke Coenen, tel.: +32 16 32 30 98.