logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
Suivez nous Sophia, réseau belge des études de genre

+32 (0)2 229 38 69

Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles

Actualités

Wetenschappelijk medewerker kwantitatief sociaal beleidsonderzoek

HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. Wij zijn een team van ongeveer 70 medewerkers. Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en onze specialisatie in beleidsgericht onderzoek over arbeid en samenleving geven HIVA een unieke positie binnen KU Leuven en daarbuiten. Wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie primeren voor ons. Voor de Onderzoeksgroep ‘Sociaal en economisch beleid en maatschappelijke integratie’ zijn we op zoek naar een wetenschappelijk medewerker in kwantitatief sociaal beleidsonderzoek.

Functie

Wij zijn op zoek naar een sociale wetenschapper met sterke statistische vaardigheden voor deelname aan en ondersteuning bij diverse onderzoeksprojecten:

 • HIVA coördineert een onderzoek naar armoedebestrijding door sociale investeringen in België (Re InVEST.be). De belangrijkste onderzoeksvragen hebben betrekking op de impact van sociale (des)investeringen op het welzijn van huishoudens en individuen op langere termijn. Het project focust meer specifiek op het verband tussen sociale bescherming, huisvesting en gezondheid. Het onderzoek beoogt ook een evaluatie van bestaande beleidsmaatregelen en aanbevelingen voor een meer effectieve armoedebestrijding.
 • Een andere hoofdopdracht maakt deel uit van het Opportunities-project: een door de EU gefinancierd onderzoek naar wederzijdse percepties en attitudes tussen autochtone EU-inwoners en immigranten. De onderzoeker zal internationale datasets analyseren en daarbij recente trends en determinanten van attitudes onderzoeken.
 • Andere opdrachten kunnen betrekking hebben op diverse thema’s uit het Europese beleid op het gebied van migratie en sociale integratie.
Opdracht: Je neemt deel aan statistische analyses, waarbij gebruik wordt gemaakt van Belgische en internationale databanken (EU-SILC, ESS, Eurobarometer, LFS, enz.) voor deze onderzoeksprojecten, door middel van longitudinale en/of multilevel analyse. Je draagt bij aan de rapportering en publicaties hierover.

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma (of gelijkwaardig) in sociale wetenschappen, publieke economie of statistiek, met uitstekende studieresultaten en sterke statistische vaardigheden. Je hebt ook relevante kennis van het Belgische en/of Europese sociale beleid.
 • Je hebt een gedegen kennis van één of meerdere statistische softwarepakketten: Stata, SAS, R, SPSS.
 • Je bent vertrouwd met/geïnteresseerd in het thema migratie en/of sociale integratie.
 • Je beschikt over de nodige sociale vaardigheden om in teamverband te werken en te netwerken met externe stakeholders.
 • Je kan autonoom werken en bent niet bang voor multi-tasking (het combineren van verschillende projecten).
 • Je hebt uitstekende taalvaardigheden in het Engels, zowel geschreven als mondeling. Je hebt basiskennis van het Nederlands of bent bereid Nederlands te leren voor de dagelijkse communicatie met collega’s. Je hebt een redelijke kennis van het Frans.
 • Je hebt een analytische geest, feeling voor statistische methodologie, en uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Je bent voldoende ondernemend om een creatieve aanpak te hanteren, een onderzoeksproject te ontwikkelen en tijdig af te ronden.

Aanbod

 • Een voltijds contract, jaarlijks hernieuwbaar na positieve evaluatie.
 • De mogelijkheid om bij te dragen aan innovatieve en internationale projecten met een grote maatschappelijke relevantie en uitgebreide leermogelijkheden.
 • Een aangename werk- en teamsfeer in een multidisciplinair, dynamisch universitair team.
 • Goede begeleiding en de mogelijkheid om je te specialiseren en opleidingen te volgen.
 • HIVA hecht veel belang aan een organisatieklimaat waarin de medewerkers een actieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de organisatie en waarin ze hun eigen talenten kunnen ontplooien. Je komt terecht in een omgeving waar initiatief op prijs wordt gesteld en persoonlijk engagement gestimuleerd wordt.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Ides Nicaise, tel.: +32 16 32 33 37, mail: ides.nicaise@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/03/2021 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.