logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
Suivez nous Sophia, réseau belge des études de genre

+32 (0)2 229 38 69

Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles

Inleiding tot de beeldanalyse

Inleiding tot de beeldanalyse

Dit college beoogt de student de noodzakelijke visuele geletterdheid bij te brengen die hem/haar in staat moet stellen een beeldvoorstelling intrinsiek visueel te analyseren.

De doelstellingen van Inleiding tot de Beeldanalyse zijn:

  • de vaardigheid om een kunstwerk en een visueel medium in het algemeen kunnen analyseren op basis van zijn visuele samenstelling (bv. compositie, vorm, kleur, perspectief..) en die analyse competent en coherent verwoorden
  • inzichten in de wijze waarop de analyse van het beeld historisch bepaald is en onderhavig aan ontwikkelingen in de kunsthistorische discipline (bv. iconologie, stijlanalyse, feminisme…)