logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Lokaal is niet banaal. De verkiezingen: feministische perspectieven

Lokaal is niet banaal. De verkiezingen: feministische perspectieven

Op 11 oktober 2018, aan de vooravond van de lokale verkiezingen, organiseerde Sophia een interactief panelgesprek over de inzet van de verkiezingen – in het algemeen, maar vooral vanuit een feministisch en intersectioneel perspectief.

De laatste decennia hebben feministische pioniers kwesties als quota, politieke vertegenwoordiging en pariteit met wisselend succes op de politieke agenda gezet. Deze debatten focussen in hoofdzaak op vrouwen. Wat met andere sociale groepen en minderheden? Een intersectionele aanpak laat beter toe de gelaagdheid van de Belgische samenleving en de interactie tussen onder andere klasse, gender, etniciteit, leeftijd, dis/ability, … in kaart te brengen.

Worden feministische eisen gehoord en zichtbaar gemaakt op een lokaal niveau? Welke kandidaten hebben macht en hoe gebruiken ze die macht? Op welke kiezers is lokale politiek afgestemd en wie wordt buitengesloten? Zijn er andere vormen van politieke organisatie die inclusiviteit en participatie sterker in de hand werken?

Deze vragen en meer werden besproken in een interactief panelgesprek met:
Petra Meier (UA, moderator), Karen Celis (VUB), Gratia Pungu (ambtenaar, feministisch activist en vakbondsafgevaardigde ABVV), Emilie Van Hautte (ULB), Hilde Van Wichelen (Gemeenteraadslid Leuven) en Fatima Zibouh (ULg).

RITCS-studente Renée Demeulemeester maakte een podcast over deze boeiende Avond. Je kan de podcast hier beluisteren.