logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

CfP Gender studies in Belgium: a state of the art

CfP Gender studies in Belgium: a state of the art

>> Bekijk de volledige CfP met praktische informatie hier. <<


Op 21 en 22 oktober 2021 organiseert sophia voor de vijfde keer Gender studies in Belgium: a state of the art. Dit colloquium brengt nieuwe perspectieven en lopende debatten in het Belgisch onderzoek rond genderstudies in kaart.

Gender studies in Belgium verenigt mensen die actief zijn in de verschillende domeinen van genderstudies in België. Het programma bewaart het evenwicht tussen de verschillende wetenschapsgebieden en taalgemeenschappen in België, tussen startende en meer ervaren onderzoek-st-ers, en tussen de academische wereld, het middenveld en activisme.

We verwelkomen bijdragen over uiteenlopende onderwerpen en methoden waarin een feministisch gender-, queer– en/of intersectioneel perspectief centraal staat. Bijdragen van master- en PhD studentenearly career onderzoek-st-ersactivisten en artiesten worden in het bijzonder aangemoedigd. Ook bijdragen die een andere vorm aannemen dan een klassieke paperpresentatie zijn welkom.

Interesse? Dien jouw abstract (max. 500 woorden) en een korte biografie (max. 150 woorden) voor 25 april 2021 in via het inschrijvingsformulier.