logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Tackling sexual harassment in higher education: sharing good practices

Op 22 april 2022 organiseert Sophia, het Belgisch netwerk voor genderstudies, een uitwisselingsdag rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. 

Nieuws over seksueel grensoverschrijdend gedrag zorgt momenteel voor veel opschudding in het Belgische hoger onderwijslandschap. Bij Sophia willen we op een verbindende wijze bijdragen aan het aanpakken van deze problematiek door het delen van goede praktijken te faciliteren over de grenzen van de hoger onderwijsinstellingen en taalgrenzen heen. 

Op de aankomende ontmoetingsdag willen we medewerkers van Nederlands- en Franstalige  hogescholen en universiteiten samenbrengen. Het programma zoekt tevens de balans op tussen kennisdeling en uitwisseling. Eerst wordt er tijdens parallelle Nederlandse en Franse discussiegroepen gefocust op het delen van concrete goede praktijken van op het terrein. Hierna koppelen we terug naar de besproken thema’s in een afsluitend panelgesprek met diverse experten. 

Programma

14u: Aanvang en welkomstwoord van Sophia’s co-voorzitters
14u15: Inleidende presentatie door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
15u: Parallelle discussiegroepen m.b.t. goede praktijken van Brigit Cosemans (KULeuven), Anneleen Lemmens (Engagement Arts) en Nelle Hens (P.A.R.T.S.). Gemodereerd door Lien Van Achter (HOGENT) en Beatrijs Vanacker (KULeuven)
16u: Korte koffiepauze
16u15: Afsluitend tweetalig panelgesprek met Sylvie Boët (cash-e ULB), Marion Hallet (Ecolo), Christa Criel (Podiumkunsten) en Anneleen Lemmens (Engagement Arts). Gemodereerd door Hakim Benichou (BIND network)
17u30: Einde

Praktisch

Inschrijven voor de uitwisselingsdag kan via ons inschrijvingsformulier. Deelname is gratis.

Locatie: de activiteiten gaan door in het Amazonehuis te Brussel (Middaglijnstraat 10, 1210 Sint-Joost-ten-Node).