logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

2021-CO-06 – Onderzoek·ster Combinatie arbeid en gezin: telewerk inclusief organiseren

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Op Campus Schaarbeek wordt de opleiding Bachelor in de Gezinswetenschappen georganiseerd, alsook de activiteiten van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen.

Het kenniscentrum doet praktijkgericht onderzoek vanuit het perspectief van gezinnen, met als doel het versterken van hun functioneren en welbevinden.

Vanuit het perspectief van gezinnen voeren we praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit, dat vaak resulteert in concrete tools waar onze partners, werkveld en beleid mee aan de slag kunnen; doen we aan maatschappelijke dienstverlening, in interactie met het werkveld.

We maken deel uit van adviesraden en werkgroepen, we geven lezingen, vormingen en bijscholingen, we begeleiden trajecten en zetten projecten op, we staan de pers te woord; we stimuleren het debat over gezinnen, relaties en opvoeding via publicaties en evenementen.

Het ESF-project “Telewerk inclusief organiseren” wil de zichtbare en onzichtbare barrières in kaart brengen en tools ontwikkelen die een meer inclusief beleid op het vlak van telewerk mogelijk maken.

In de toegang tot en de omkadering van telewerk bestaan er immers ongelijkheden tussen werknemers op het vlak van gender, gezinssamenstelling, socio-economische status en etnisch-culturele achtergrond.

Door het telewerk meer mogelijk te maken voor werknemers die barrières ervaren, zal hun employability en inzetbaarheid verhogen. Het project maakt deel uit van de onderzoekslijn over combinatie arbeid en gezin binnen het Kenniscentrum Gezinswetenschappen en wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende partners.

JOUW TAAKINHOUD

 • Je ontwikkelt een wetenschappelijk onderbouwde interviewleidraad over telewerk en diversiteitsbeleid binnen organisaties in samenwerking met de Vlaamse en Europese projectpartners.
 • Je voert diepte-interviews met werkgevers en werknemers in minstens vijf verschillende organisaties.
 • Je analyseert de interviews via het onderzoeksprogramma NVIVO.
 • Je rapporteert over de barrières m.b.t. telewerk vanuit werknemers- en werkgeverskant en brengt deze in verband met diversiteitskenmerken.
 • Je detecteert vormingsnoden van werknemers, werkgevers en leidinggevenden rond de link inclusie en telewerk.
 • Je zoekt inspirerende tools in Vlaanderen en Europa om op deze vormingsnoden in te spelen.
 • Je werkt mee aan de disseminatie van de onderzoeksresultaten via verschillende kanalen.
 • Je draagt mee zorg voor de administratieve aspecten van het project.
 • Je werkt mee aan een actief pluralistische onderwijsomgeving waarin diversiteit als rijkdom gezien wordt

JOUW PROFIEL

 • Je beschikt over een masterdiploma.
 • Je hebt onderzoekservaring en ervaring met kwalitatief onderzoek.
 • Je hebt ervaring met het uitschrijven van een praktijkwetenschappelijk rapport.
 • Je kan vlot contacten leggen met diverse gezinnen, bedrijven en met werkveldpartners.
 • Je kan werken in teamverband.
 • Je hebt affiniteit met het uitwerken van een vormingsaanbod binnen een professionele context.
 • Je beschikt over een goede werkorganisatie: je kunt een projectplan van A tot Z opmaken en uitvoeren, en hebt daarbij de nodige administratieve vaardigheden.
 • Je bent bereid om sporadisch op zaterdag te werken in een beurtensysteem.

ONS AANBOD

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderzoek- en onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een aanstelling als contractuele bediende voor een periode van één jaar vanaf 15 maart 2021.
 • Inschaling in weddeschaal 502 (master). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • De opdracht wordt uitgeoefend op campus Schaarbeek.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ….

BIJKOMENDE INLICHTINGEN
Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Kathleen Emmery, via e-mail kathleen.emmery@odisee.be of via GSM 0485 65 66 80.
Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst via 02-210 13 16 en via e-mail kristien.staes@odisee.be.