logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

4 jaar Doctoraatsbursaal: Hoe gaan scholen om met etnische diversiteit en welke gevolgen heeft dit?

Project

Je verricht onderzoek in het kader van het ECDIS-project: Een FWO-project naar hoe lagere scholen omgaan met Etnische, Culturele (raciale, religieuze en talige) Diversiteit op School en hoe dit samenhangt met overtuigingen van leraren, het zelfconcept en thuisvoelen van leerlingen en hun leerprestaties. Dit doe je aan de hand van kwantitatieve (vragenlijst) en kwalitatieve (focusgroep) data die je verzamelt en analyseert met geavanceerde statistische methoden. Voor de praktische aspecten van de dataverzameling word je ondersteund door een onderzoeksondersteuner en een team van jobstudenten.
Tijdens je 4-jarige aanstelling:
 • verricht je onderzoek naar bovengeschetst thema, met het oog op het behalen van een doctorstitel
 • publiceer je  Engelstalige artikelen in erkende internationale wetenschappelijke tijdschriften
 • neem je actief deel aan internationale congressen en help je bij de organisatie van lokale studiedagen en congressen
 • verleen je in beperkte mate (max. 10% van je tijd) onderwijsassistentie bij vakken in de Bachelor of Master in de Psychologische en/of Pedagogische wetenschappen

Profiel

 • Je beschikt over een Master diploma in de Pedagogische Wetenschappen, Sociale of Culturele Psychologie, Schoolpsychologie, Onderwijskunde, Sociologie of in een aanverwante discipline waarbij je (eventueel naast je opleiding) aantoonbare expertise hebt verworven op het gebied van onderwijs, sociale en cultureel psychologische processen en geavanceerde statistiek.
 • Studenten die in de zomer van 2020 zullen afstuderen kunnen ook solliciteren, mits aantoonbare slaagkansen.
 • Je hebt goede kennis van multivariabele statistiek en je bent gemotiveerd en in staat om je bij te scholen in geavanceerde statistische methoden indien nodig.
 • Je bent zelfsturend en hebt zin voor initiatief, maar je bent ook een teamspeler.
 • Je beschikt over een zeer goede kennis van de Engelse taal; kennis van het Nederlands en meertaligheid in één van de migratietalen is een pluspunt.
 • Je hebt een vlotte pen.
 • Het beschikken over meervoudige culturele referentiekaders en/of ervaringen in verschillende culturele contexten is een pluspunt.

Aanbod

Het onderzoek zal uitgevoerd worden binnen het Laboratorium voor Educatie en Samenleving (LES) en het Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie (CSCP). Dat zijn onderzoeksgroepen aan de Faculteit Psychologie (CSCP) en Pedagogische Wetenschappen (LES) die beide een internationale uitstraling genieten in hun vakgebied. Aan het CSCP zijn 6 vrouwelijke professoren verbonden alsook een zeer divers team van ongeveer 20 doctoraatsstudenten en postdoctorale onderzoekers. Vanuit een kritische maar constructieve houding doen ze samen onderzoek naar thema’s zoals acculturatie van jongeren uit minderheidsgroepen, stigma en stereotypes, culturele verschillen in emoties en zelfconcept, etc. Aan het LES gaat het om de maatschappelijke transformaties zoals de toenemende pluralisering (o.m. in relatie tot migratie), digitalisering en globalisering die de pedagogische theorie en praktijk (gezin, onderwijs) voor grote uitdagingen stelt. Het onderzoek aan het Labo bundelt zowel methodologisch als theoretisch verschillende benaderingen om educatieve kwesties op het grensgebied tussen educatie en samenleving te onderzoeken. Het wil er toe bijdragen dat problemen en zaken die met educatie te maken hebben niet enkel ter sprake komen als private en individuele aangelegenheden, maar ook altijd als publieke en maatschappelijke kwesties.
 • Wij bieden een voltijdse tewerkstelling (100%) als doctoraatsbursaal voor een periode van 1 jaar. Bij een positieve evaluatie wordt de aanstelling verlengd met nog eens 3 jaar (totaal: 4 jaar).
 • Begeleiding in jouw groeiproces als onderzoeker door twee jonge en gedreven promotoren.
 • Startdatum 1 oktober 2020.
 • Je krijgt de gelegenheid om deel te nemen aan nationale en internationale conferenties om je eigen onderzoek te presenteren.
 • Voor verloning en voordelen: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/werken-bij-kuleuven/werken-bij-kuleuven.

Interesse?

Stuur je sollicitatie met volgende documenten voor 15 augustus 2020. (Selectiegesprekken zijn voorzien op 20 augustus 2020).
 • Een Engels- of Nederlandstalige motivatiebrief (max 2 pagina’s) waarin je uitlegt waarom jij de geknipte kandidaat bent voor deze positie. Overtuig ons dat je het echt kan en dat je het echt wilt.
 • Een voorbeeld van een (stuk uit een) Engelstalige academische tekst die je hebt geschreven (max 2 pagina’s). Hiermee proberen we na te gaan hoe goed je kan schrijven (de inhoud is dus minder belangrijk dan de vorm en manier van argumenten opbouwen). Het mag iets zijn dat je eerder hebt geschreven of iets wat je specifiek voor deze vacature schrijft. Pas de APA-style toe op je tekst.
 • Een CV van maximaal 1 pagina.
 • De puntenlijsten van je voorbije alsook huidige studieprogramma.

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Orhan Agirdag, tel.: +32 16 37 76 22, mail: orhan.agirdag@kuleuven.be of prof. dr. Jozefien De Leersnyder, tel.: +32 16 37 23 16, mail: jozefien.deleersnyder@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 15/08/2020 via onze online sollicitatietoepassing