logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Artificial Intelligence, a future for all? Bias and discrimination risks, acting together to make AI inclusive

31 maart 2020 | 9.00u-12.00u
Een studievoormiddag betreffende het probleem van bias in AI en de risico’s van de versterking van sociale ongelijkheden. Met de steun van Equal.brussels (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Doelstelling :
-het doelpubliek sensibiliseren rond mogelijke discriminatoire gevolgen van artificiële intelligentie (discriminatie op het grond van gender, etniciteit, handicap, enz.);
-pistes van oplossing/goede praktijken voorstellen aan overheden;
-formuleren van beleidsvoorstellen zodat overheden rekening kunnen houden met deze problematiek zowel in de formulering van hun anti-discriminatiebeleid als in hun digitale agenda.

Target public :
-het middenveld,
-administraties, instellingen van openbaar nut (ION), OCMW’s,
-beleidspersonen (v/m),
-eenieder die in dit thema geïnteresseerd is.

Interprétation simultanée NL/FR

Inschrijven tot 26 maartformulier.

Programma :

  • 8.30u-9.00u: onthaal
  • 9.00u-9.10: Welkomstwoord door mevrouw Nawal Ben Hamou, Brusselse Staatsecretaris voor Gelijke Kansen

Met lezingen van:

  • 9.10u-9.40u: Christine Decaestecker (LISA, ULB)
  • 9.40u-10.10u: Lauren Naudts (CITIP, KU Leuven)
  • 10.10u-10.40u: Patrizia Zanoni (SEIN, UHasselt)
  • 10.40u-11.00u : Q&A
  • 11.00u-11.15u: koffiepauze
  • 11.15u-12.00u : rondetafel*
  • 12.00u: netwerk lunch

*Samenstelling van de rondetafel
-Academici: Christine Decaestecker, Lauren Naudts en Patrizia Zanoni
-Instellingen: Céline Vandenborght (Smart City Manager, CIRB) en Sayanne Lima Pinto (Equal.brussels)
-Middenveld: Laure Lemaire (Interface3), Léa Rogliano (digitale kunst) en Katrien Bruggeman (Vrouwenraad).

Toegang:
https://drive.google.com/open?id=1vNZDjtiU3KFbxb6D7jsahMi_zf0&usp=sharing

Informatiedocu@amazone.be

Amazone vzw krijgt de steun van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.