logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Artistiek doctor-assistent

100% van een voltijdse betrekking
School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je op datum van indiensttreding:

 • Voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 en V.148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;
 • Beschikken over een diploma van doctor in de kunsten in het vakgebied beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, drama, muziek of gelijkwaardig;

Taakomschrijving

 • Je voert een postdoctoraal onderzoeksproject in de kunsten, voor minimaal 50% van de opdracht met aandacht voor de valorisatie van de onderzoeksresultaten in presentatiemomenten, het werven van fondsen voor onderzoek en coachen van doctorandi en onderzoekers in de kunsten;
 • Je voert onderwijsondersteunende activiteiten en begeleiding van studenten in de bachelor- en masteropleiding alsook het begeleiden en evalueren van masterproeven binnen het betrokken vakgebied aan KASK & Koninklijk Conservatorium voor maximaal 50% van de voltijdse opdracht;
 • Je draagt ertoe bij dat de studenten kunnen werken in een veilige omgeving die in voldoende mate aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor alle aspecten van het welzijn en de veiligheid;
 • Je past je indien nodig binnen je functie aan veranderende werkomstandigheden aan.

Competentievereisten

 • Je beschikt over een excellent artistiek oeuvre dat in uitbouw is en dat aan internationale artistieke standaarden voldoet;
 • Je beschikt over recente ervaring met onderzoek in de kunsten uitgaande van en binnen het eigen oeuvre;
 • Je beschikt over de vaardigheden om een langdurig onderzoeksproject tot een goed einde te brengen
 • Je bent bereid en capabel om te communiceren over het eigen artistiek werk en de contexten ervan verbaal te expliciteren;
 • Je bent ten minste passief vertrouwd met kunstenaarsteksten, en bereid en capabel om je in deze vorm uit te drukken over het eigen artistiek werk en onderzoek;
 • Je beschikt over pedagogische en didactische vaardigheden, waarbij onderwijservaring in het hoger onderwijs tot aanbeveling strekt;
 • Je bent flexibel in functie van veranderende werkomstandigheden;
 • Je begrijpt en spreekt de  Engelse taal in het kader van internationalisering.
 • Je toont betrokkenheid bij de Hogeschool Gent en bij het project van KASK-Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 510. Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=26

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

De aanstelling vangt aan ten vroegste op 1 oktober 2020 en gebeurt in eerste instantie voor een periode van drie jaar, die eenmaal met een periode van drie jaar kan worden verlengd op basis van een positieve evaluatie.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 02-03-2020, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.