logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Building feminist cities – An intersectional approach to mobility

Onze steden in het algemeen, inclusief de stations en transportmodi, zijn vaak door mannen ontworpen. Er wordt maar weinig rekening gehouden met vrouwen, zowel in hun rol als moeders, werknemers en als zorgdragers. De stadsstraten vormen op sommige momenten eerder een bedreiging dan een gemeenschap. Maar hoe zouden een metropool in het algemeen, en een station specifiek, eruitzien als ze inclusiever waren?

‘Public space is not designed for women. My fear is not irrational. Headphones on – don’t talk to me. City space is my space. The city needs to hear my voice.’

Feminist city: a field guide – Leslie Kern

De Canadese academica Leslie Kern brengt je op dit colloquium de keynote speech over intersectionaliteit en mobiliteit. In haar boek Feminist city. Claiming Space in a Man-made world. onthult ze, aan de hand van geschiedenis, persoonlijke ervaringen en populaire cultuur, wat in volle zicht verborgen blijkt: de sociale ongelijkheden die in onze steden, huizen en buurten ingebakken zitten. Daarna gaan we het gesprek aan met architecten en zoomen we in op de case studies van 3 Europese steden: Brussel, Amsterdam en Wenen.

Een feministische stad is geen stad die alleen door vrouwen wordt gedefinieerd en ontworpen. Het is een stad waarin verschillen op vlak van gender, ras en fysieke beperkingen niet (of niet langer) ongelijkheden creëren, en een stad waar alle gebruikers zich veilig, gezien, begrepen en erkend voelen.

Met: Leslie Kern, Apolline Vranken, e.a. Doorspekt met artistieke interventies van artiesten die voor EUROPALIA TRAINS & TRACKS Europa doorkruist hebben.

Dit colloquium wordt georganiseerd in het kader van EUROPALIA. Dit seizoen wijdt EUROPALIA haar festival aan een uitvinding die de wereld danig door elkaar schudde en die vandaag opnieuw een hoofdrol lijkt te gaan spelen. Vanaf 14 oktober 2021 tot en met 15 mei 2022 brengt EUROPALIA TRAINS & TRACKS een programma dat de trein bena- dert vanuit zowel een hedendaags als artistiek perspectief en dat draait rond drie elementen, namelijk de impact op de maatschappij, tijd en beweging en ontmoeting en afscheid.