logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

“Championing equal pay. What are the ways forward?” – ZIJkant & PES Women Conference

ZIJkant & PES Women slaan opnieuw de handen in elkaar, deze keer met de stad Brussel als host. We zetten de ongelijke verloning tussen vrouwen en mannen in de EU in de schijnwerpers. Die loonkloof v/m bedraagt ​​nog steeds 13%, wat betekent dat vrouwen vanaf 15 november tot het einde van het jaar ‘gratis’ werken.
Neem deel aan onze conferentie en ontmoet bedrijven, beleidsmakers en activisten die zich inzetten voor de gelijke verloning v/m. Ze belichten de onderliggende redenen van de loonkloof en bieden praktische oplossingen om deze loonkloof voor eens en altijd te dichten.
📍 Militiezaal en Ogivalezaal (Brussels stadhuis)
Simultane vertaling wordt voorzien
𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚 𝐞𝐧 𝐬𝐩𝐫𝐞𝐤𝐞𝐫𝐬
9:30 Onthaal met koffie
10:00 Start van de conferentie
• Welkomstwoord door Vera Claes, nationaal secretaris ZIJkant
• Keynotespeech door Brusselse schepen voor Gelijke Kansen Lydia Mutyebele Ngoi
Moderator: Lesia Radelicki, adviseur van de Europese commissaris voor Gelijkheid
10:30 Panel 1: Champions for equal pay: goede praktijken op lokaal, regionaal en nationaal niveau
• Laeticia Thissen, beleidsanalist rond gendergelijkheid bij de denktank Foundation for European Progressive Studies
• Michaela Kauer, hoofd van het Brussels bureau van de stad Wenen
• Geneviève Letourneux, gemeenteraadslid van de stad Rennes
𝑄&𝐴
11:30 Koffiepauze en première van onze nieuwe Europese Unequal Pay Day-campagnevideo
12:00 Panel 2: Equal pay: een win-win voor werkgevers en werknemers
• Evelyn Regner, Europees parlementslid en vicevoorzitter Europees parlement,
rapporteur inzake loontransparantie (videobericht)
• Esther Lynch, adjunct-secretaris-generaal Europees Verbond van Vakverenigingen
• Véronique De Baets, expert van het Belgische Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
• Syl Arnols, hoofd HR bij Ethias
𝑄&𝐴
13:00 Lunchpauze
13:45 Panel 3: De weg naar een Equal Pay-label: concrete voorbeelden van de private en publieke sector
• Aurore Zadeling (PwC Senior Manager Reward & Personal Income Tax) & Johannes (Joop) Smits (PwC Partner)
• Henrike von Platen, oprichter van Fair Pay Innovation Lab
𝑄&𝐴
14:45 Slotnoot
• Helena Dalli, EU-Commissaris voor Gelijkheid (videobericht)
• Zita Gurmai, PES Women-voorzitter
15:00 Receptie
Met de steun van burgemeester Philippe Close, schepen van Gelijke Kansen van de Stad Brussel Lydia Mutyebele Ngoi, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz.