logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

De dekoloniale universiteit

Na de hypes van concepten zoals diversiteit en intersectionaliteit is het nu de beurt aan de term ‘dekolonisering’. Vooraleer we dieper ingaan op de vragen hoe de dekoloniale universiteit eruitziet en functioneert, worden de verschillende noties (diversiteit, superdiversiteit, intersectionaliteit, de- en postkoloniaal) kritisch onder de loep genomen.

20:00: Welkom en introductie door Iman Lechkar (VUB – Fatima Mernissi Leerstoel)

20:15: Nadia Fadil (KU Leuven): ‘Over de dekolonisering van de sociale wetenschappen’

20:30: Sarah Bracke (Universiteit van Amsterdam): ‘Le savoir est fait pour trancher. Over lichamen, instituties en kennispolitiek’

20:45: Sophie Withaeckx (VUB): ‘Representatie of co-optatie? De (on)zichtbaarheid van gender en ‘ras’ in het dekolonisatie- en diversiteitsdiscours’

21:00: Gesprek met Nadia Fadil, Sophie Withaeckx en Sarah Bracke

Deelname is gratis, maar registratie verplicht.

De Fatima Mernissi Leerstoel is een initiatief van RHEA – Expertisecentrum gender, diversiteit en intersectionaliteit, in samenwerking met Crosstalks. Dit evenement wordt georganiseerd in het kader van de weKONEKT.brussels week (1-5 april) en wordt gerealiseerd met de steun van Darna, Vlaams-Marokkaans Culturenhuis.