logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Digitalisering en sociaal overleg: uitdagingen voor Vlaanderen

Onze arbeidsmarkt is permanent in verandering. Wij denken hierbij aan digitalisering, robotisering en artificiële intelligentie.

Hoe ziet als gevolg hiervan de toekomst van betaald werk eruit? Wat zal daarin de rol zijn van het sociaal overleg? Welke impact op gendergelijkheid kunnen we verwachten?

De inspiratiesessie ‘Digitalisering en sociaal overleg: uitdagingen voor Vlaanderen’, georganiseerd op donderdag 13 februari e.k. door de SERV in samenwerking met de Vrouwenraad, probeert hierop een antwoord te bieden.

Ze brengen er de genderexpertise in en hopen zo genderbewustzijn te creëren binnen de geledingen op de arbeidsmarkt.

Meer informatie en inschrijven kan via deze link, nog tot 7 februari.