logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Doctoraatsbursaal burgerparticipatie

Op 1 oktober 2021 start er aan de UGent een grootschalig onderzoeksproject naar de impact van burgerparticipatie op de lokale democratie. We zien veel nieuwe initiatieven van burgerparticipatie, en we willen onderzoeken hoe deze initiatieven de aard van de lokale democratie veranderen. Meer bepaald willen we een meer omvattend begrip van hoe burgerparticipatie een impact heeft op de attitudes en rollen van politici, burgers, ambtenaren en middenveldorganisaties, de relaties tussen deze actoren, en de legitimiteit van de lokale democratische beleidsvoering in de perceptie van deze actoren. In het onderstaande kaderstuk geven we iets meer informatie over de inhoud en de aanpak van dit onderzoek.

Problem statement: In the contemporary public debate, democracy is often said to be in decline or even in crisis. Lowering levels of participation in elections or involvement in parties come with decreases in support and trust among citizens and the emergence of political apathy or populist alternatives. Whilst scholarly endeavors confirm some of these trends, they also bring counterweight pointing at the changing nature rather than overall waning or withering away of democracy. Therein, representative democracy (with decision-making driven by the electoral chain of command and party politicians at the helm) is said to increasingly become more participatory (by more systematically including knowledge and capacities from society). This leads to a more plural, layered and essentially hybrid mode of democracy (Vetter, 2009; Hendriks, 2010; Vetter et al., 2016; Michels & De Graaf, 2017). Many examples of how cooperation between government, civil society and citizens in the policy-making process leads to solutions for often complex policy issues can be observed, ranging from government-initiated involvement in the production of individual services, to citizen-driven solutions for collective action problems. Our research aims for a better and more comprehensive understanding of how the shift towards participatory democracy changes the nature of local democracy.

Research questions: Our contribution is to build and test a complex model of the effects of participatory democracy. It has the aim to estimate the position of the different players on dimensions of democracy as well as to scrutinize the contingency of their positions on a number of key variables (explained in the contribution part of the proposal). This leads to the following research questions: (1) How can we estimate the attitudes of the key institutional players towards participatory democracy, and their democratic roles, relations and perceptions of legitimacy in participatory democracy? (2) To what extent are these attitudes, roles, relations and legitimacy perceptions contingent upon institutional attributes of the arrangements, and to what extent do institutional players’ attitudes within particular arrangements of participatory democracy also further shape their roles, relationships and legitimacy perceptions?

Research context and method: We will study local government in Flanders/Belgium. We apply a mixed methods design including both quantitative and qualitative data collection and analysis, organized in two work packages (with sub-work packages) to tackle our research questions: WP 1 has a focus on measuring and explaining attitudes towards participatory democracy by the key institutional players, via a large scale vignette-study. Here, a multilevel statistical analysis will be at the core. WP 2 has a focus on measuring and explaining roles, relations and perceptions of legitimacy in and of participatory democracy, via a multiple case study of 24 participatory arrangements through a triangulation of methods (in-case surveys, focus groups). These will be primarily analyzed via QCA and subsequently interpreted by a qualitative case comparison.

Voor dit onderzoeksproject zijn we op zoek naar 4 wetenschappelijk medewerkers die in het statuut van doctoraatsbursaal gedurende 4 jaar zullen werken aan de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift. Zij zullen samen met de 4 promotoren van dit onderzoek en met een doctor-assistent-coördinator het team vormen dat dit onderzoeksproject moet voeren. We zijn dus op zoek naar teamspelers met interesse in de werking van onze democratie, en met een grondige kennis van kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeksmethoden. Bovendien beheerst u grondig (schriftelijk en mondeling) de Engelse taal. Dit is het algemene profiel dat de 4 wetenschappelijk medewerkers met elkaar gemeen hebben, en dat voor ons zeer belangrijk is omdat het samenwerken met collega’s binnen dit project zeer belangrijk zal zijn.

Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat bij dit project 3 faculteiten betrokken zijn die verantwoordelijk zijn voor verschillende deelprojecten binnen het grotere geheel. Dit zorgt voor specifieke profielvereisten. Onderstaand vindt u het profiel voor een medewerker die wordt aangeworven binnen de vakgroep Politieke Wetenschappen. De andere 3 profielen (1 in de vakgroep Politieke Wetenschappen, 1 in de vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management en 1 in de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids-, en Sociale Psychologie) kunt u ook terugvinden op de vacature-website van UGent.

Functieprofiel

  • U wordt tewerkgesteld bij de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen (onderzoeksgroep CLP).
  • U voert onderzoek in voorbereiding van een doctoraat in de Politieke Wetenschappen
  • U bent houder van een diploma van Master in de Politieke Wetenschappen, EU-studies, Sociologie, Bestuurskunde en Publiek Management of van Master in een andere relevante sociale wetenschap.Voor diploma’s behaald buiten de Europese Unie dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC voorgelegd te worden. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.
  • U hebt interesse in wetenschappelijk en/of projectmatig onderzoek en dienstverlening.
  • U bent meer specifiek geïnteresseerd in de rol van lokale uitvoerende actoren (schepenen, burgemeesters, leidend en betrokken ambtenaren, etc.) in relatie tot burgerparticipatie

Solliciteren

De kandidaturen dienen uiterlijk op 10 augustus 2021 ingediend te worden t.a.v. prof. dr. Kristof Steyvers via email naar Kristof.Steyvers@UGent.be
Voor meer informatie over de vacature kan u ook per email contact opnemen met prof. dr. Kristof Steyvers.

Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie (samengevoegd als één pdf-bestand):

  • Uw cv en een overzicht van de behaalde studieresultaten
  • Uw motivatiebrief
  • Een essay van maximum 1 blz. in pdf-formaat, waarin u beargumenteert wat de impact zou kunnen zijn van de evolutie naar meer burgerparticipatie op één van de vier democratische actoren naar keuze (politici, ambtenaren, burgers of middenveldorganisaties).
  • Een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in uw bezit)

De kandidaturen worden na 10/8 bekeken en na een voorselectie zullen de geselecteerde kandidaten uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek.
De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 oktober 2021.