logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

FAME: Festival where Arts Meet Empowerment

Van 19 tot 24 september 2022 zal de eerste editie van FAME plaatsvinden!

Het eerste thema van het festival zal Opening(en) zijn. Openingen in het meervoud, omdat het erom gaat onze programmering in ruimte en tijd open te stellen, en om ons open te stellen voor de pluraliteit van lichamen, leeftijden, subjectiviteiten, verhalen en verbeeldingen.

Zo brengt het programma internationale en Belgische artiesten, Franstalige en Nederlandstalige gezelschappen, en voorstellingen van gevestigde en opkomende artiesten samen.

Openheid is ook een verlangen om de werkelijkheid niet te herleiden tot één enkel wereldbeeld, of om anderen te beperken tot één enkel aspect, tot één enkele, vaststaande en definitieve identiteit. Openheid houdt in dat er meer gezichtshoeken, standpunten en meningen zijn.

Tenslotte betekent Openheid ook dat vrouwen en genderminderheden niet worden gedwongen om alleen over hun ervaringen, hun leven en hun identiteit te praten, maar om de wereld door hun ogen en hun creaties te bevragen en te beleven.

Daarom hanteert FAME een programmering langs vijf lijnen, waarlangs het programma moet worden doorlopen. Deze lijnen zijn geen afgesloten snelwegen. Integendeel, ze zijn flexibel, lopen in elkaar over en weerspiegelen de wegen die je kunt bewandelen om bij de shows, workshops, conferenties, enz. te komen.

1 | Kunsten en Matrimonie
2 | Kunsten en Lichamen
3 | Kunsten en Systemen van uitbuiting (gender, sociaal, koloniaal)
4 | Kunsten en Niet-menselijke wezens
5 | Kunsten en Queerness

Met het oog op het willen samenbrengen van kunst en feminisme, wat de ambitie van het festival is, is elk van deze lijnen geïnspireerd op de vraagstelling die hedendaagse feministische stromingen bezighoudt: materialistisch feminisme, dekoloniaal feminisme, queer feminisme, eco-feminisme, pro-sex feminisme, transfeminisme, etc.

#where

Vraagt u zich af waar de “where” is gebleven uit het acroniem Festival where Arts Meet Empowerment? Wij hebben van de grote afwezige een symbool gemaakt van de ontmoeting en de kruisbestuiving tussen het publiek tijdens het festival. Kom en ontdek het #where project

Meer info op de website van FAME!