logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

GEC Talks: gendergelijkheid & klimaatrechtvaardigheid

foto van Gents MilieuFront - GMF.

In maart lanceren de organisaties gehuisvest in het Gents Ecologisch Centrum (GEC) hun allereerste editie van de GEC Talks, een boeiende vertel-avond waarin sprekers in 15 minuten uiteenzetten wat hen na aan het hart ligt.

Deze editie laten we jullie kennis maken met drie vrouwen die inspirerende verhalen vertellen over klimaat- en sociale rechtvaardigheid, met focus op gendergelijkheid. Deze concepten zijn immers verweven met elkaar. Gelukkig wordt er overal ter wereld gewerkt aan lokale, kleinschalige alternatieven voor de huidige samenlevingsstructuren en het economische systeem, dat klimaatverandering in de hand werkt en waarin de vrouw nog steeds wordt onderdrukt.

De spreeksters:

Antonella Calle Avilés is een Ecuadoriaanse ecologe en feministe. Ze zet zich al jarenlang in voor de verdediging van de rechten van de natuur en dieren en ze verzet zich tegen vernietigende ontginningsprojecten in haar omgeving. Ze ziet linken tussen de achteruitgang van ons milieu en de onderdrukking van de vrouw en tracht beide zaken samen aan te pakken.

Sofie Delameillieure is medeorganisator van VrouwenFest, het eerste Belgische festival dat het fenomenale werk van vrouwen samenbrengt en hen versterkt in het inzetten van hun talenten. De opbrengst van het festival gaat naar TreeSisters: women seeding change, het globale netwerk dat herbebossingsprojecten opzet.

Helga Duhou is producent en beleidsadviseur bij Oxfam-Wereldwinkels. Zij werkt reeds jaren met Zuiderse partners, o.a. in Laos, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. Helga komt vertellen over het Women on Farms project dat werd opgestart bij Koopmanskloof, een wijnproducent in Zuid-Afrika. Deze onafhankelijke NGO richt zich op arbeidsrechten, organisatieopbouw en sociale rechten van vrouwelijke arbeiders.

Met deze eerste editie van de GEC Talks willen we een traditie van boeiende avonden in het Lekker Gec inzetten. Het onderwerp van de avond zal elke keer verschillend zijn, maar de thema’s ecologie en duurzaamheid zullen steeds als rode draad doorheen elke editie lopen.

Inkom: gratis