logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

« Gender-Based Violence (GBV) & Asylum : Look – Listen – Link »

GAMS België (Groep voor de Afschaffing van vrouwelijke genitale verminking) nodigt u graag uit voor haar nationale colloquium «Gender Based Violence (GBV) & Asylum : Look – Listen – Link » dat zal doorgaan op woensdag 11 december in het Residence Palace – International Press Center in Brussel, Wetstraat 155. Het colloquium kadert in een Europees project van AMIF – Asylum Migration and Integration Fund, in het kader waarvan ondersteuning en vormingen werden geven aan de opvangstructuren voor asielzoekers.sters, met als doel personen te begeleiden die het slachtoffer werden van gendergerelateerd geweld in hun land van herkomst, tijdens hun vlucht en/of na aankomst in België.

Doel van het colloquium :

 • Bijdragen aan een betere erkenning van de frequentie en ernst van gender-gerelateerd geweld, ondergaan in het land van herkomst, het land van onthaal en tijdens het migratieparcours;
 • De officiële instanties die verantwoordelijke zijn voor de asiel- en opvangprocedures sensibiliseren over het belang van gender-gerelateerd geweld bij het verzoek om internationale bescherming en tijdens de opvang en integratie;
 • Het verbeteren van de samenwerking tussen de opvangsector en externe organisaties betrokken bij de begeleiding van slachtoffers van gender-gerelateerd geweld;
 • Het voorstellen van tools die ontwikkeld zijn in het kader van AMIF om de ondersteuning van slachtoffers van gender-gerelateerd geweld te verbeteren (traject GBV).

 Doelpubliek van het colloquium :

 • Verantwoordelijken van het Commissariaat-Generaal voor vluchtelingen en staatlozen (CGVS), van Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), van de Raad voor vreemdelingenbetwistingen (RVV), etc.
 • Lesgevers
 • Advocaten en juristen
 • Politie gespecialiseerd in partnergeweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, etc.
 • Gespecialiseerde magistraten
 • Hulpdiensten voor slachtoffers van gender-gerelateerd geweld, zoals Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), 1712, Family Justice Center (FJC), Zorgcentra na seksueel geweld (ZSG), Mentale gezondheidszorg hulpdiensten, etc.
 • OCMW’s
 • Experts (journalisten)

Aarzel niet om u in te schrijven, want inschrijving is verplicht en de plaatsen zijn beperkt : https://forms.gle/rSDc86PmF4DPt7yx6

Het voorlopige programma zal binnenkort beschikbaar zijn (In het Frans en in het Nederlands met simultaanvertaling). Kijk binnenkort op onze website voor meer details over het evenement, het programma, praktische informatie over het evenement en het programma. => www.gams.be

Voor meer informatie, kan u contact opnemen met Léa Champagne, project-medewerker project AMIF – Gender Based Violence (GBV) & Asylum : lea@gams.be  // + 32 489 33 02 95