logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

[GENDERWEEK] Bio-ethiek, multiouderschap en nieuwe relatievormen

Het tweeoudergezin met het heteroseksuele monogame koppel en eerstegraads genetisch verwante kinderen in één huishouden lijkt steeds minder de realiteit. Nieuwe relatie- en samenlevingsvormen (zoals same-sex-relaties, poly-amorie, LAT-relaties, één-ouder -en nieuw-samengestelde gezinnen), transnationale arbeidsmigratie (waardoor bijvoorbeeld verschillende gezinsleden ver van elkaar wonen), en (nieuwe) reproductieve technologieën (zoals adoptie, draagmoederschap, gametendoren, derde ouderschap na donatie van mitochondriaal DNA) lijken die invulling meer en meer onder druk te zetten.
Deze veranderingen leiden tot nieuwe ethische vragen, in verschillende stadia van de reproductie. In de conceptiefase stelt zich de vraag of er morele voorwaarden verbonden zijn aan het gebruik van reproductieve technologiën. Vervolgens dringt de vraag zich op welke gronden er zijn voor ouderschap. Met andere woorden, wie moet beschouwd worden als ouder van een kind? Is het concept ouderschap überhaupt nog bruikbaar in de bio-ethiek en in de zorg? Indien wel, dan stelt zich tenslotte de vraag wat de verantwoordelijkheden zijn van de verschillende ouders in deze ‘nieuwe’ relaties?

In dit panel gaan we dieper in op deze vragen en op de klinische, sociale en politieke aspecten die ermee verbonden zijn. We vragen ons af wie kan optreden als vertegenwoordiger van minderjarige patiënten. We onderzoeken het spanningsveld tussen culturalistische en universalistische invullingen van ouderschap. We gaan ook in op de heersende intensive parenting ideologie die het kerngezin ziet als dé locus voor het produceren en opvoeden van kinderen, en die verantwoordelijkheid ervoor quasi uitsluitend legt bij het ouderkoppel, en bij de moeder in het bijzonder. Tot slot onderzoeken we deze bio-ethische vraagstukken in het licht van kapitalistische modellen van sociale reproductie en globale bio-economieën.

Sprekers: Julie Nekkebroeck (VUB), Amal Miri (UA), Noëmie Willemen (UCL) en Siggie Vertommen (Ugent)

Moderatoren: Dirk Lafaut & Katrien De Graeve
Organisatie: in samenwerking met RHEA, ESCO en de Cyclus Biomedische Ethiek UZ Brussel