logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Gespreksnamiddag: Onderzoek interlandelijke adoptie

Uitwisseling en gespreksnamiddag: Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar interlandelijke adoptie

Op dit moment wordt er aan verschillende Vlaamse universiteiten kritisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek verricht naar interlandelijke adoptie. In het kader van een open wetenschapscommunicatie presenteren twee onderzoekers enkele krachtlijnen van hun lopend onderzoek. Daarna openen we de vloer voor vragen en opmerkingen uit het publiek.

Historica Chiara Candaele (UA) bestudeert verplaatsingen van kinderen naar België vanuit een politieke en postkoloniale insteek (1945-2000). Tijdens deze uitswisseling zal zij dieper ingaan op de geschiedenis van interlandelijke adoptie.
Christof Bex (UGent) doet onderzoek en veldwerk naar interlandelijke adoptie vanuit het perspectief van het zendende land (Bolivië). Hij zal meer vertellen over de adoptie-actoren en eerste verwanten/familieleden in Bolivië.

⏰ 14:00-16:30 – Zaterdag 16 November 2019
?Tropicana BXL – Lakensestraat 148, 1000 Brussel
? Inkom gratis, maar inschrijven bij Christof Bex via PM of naar Christof.Bex@UGent.be