logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Inclusiecongres: Ik hou van inclusie

We vieren 20 jaar GRIP

Bij GRIP houden we van inclusie… hoe meer inclusie, hoe liever.

Al van bij de opstart in 2000 komen we op voor gelijke kansen, gelijke rechten en inclusie van personen met een handicap. Met dit tweedaagse inclusiecongres, uitgesteld in 2020, willen we tonen dat inclusie werkt!

Ik ♥ inclusie gaat door in het Provinciehuis van Leuven. We komen samen op vrijdagnamiddag 8 oktober en zaterdag 9 oktober.

Programma vrijdag 8 oktober: officiële viering 20 jaar GRIP

12u30-13u30 broodje GRIP en mensenbieb

Je bent welkom vanaf 12u30. Tijdens broodje GRIP is er tijd voor een babbel met de mensen van GRIP of met andere bekenden … dat hebben we gemist!

En er is ook de mensenbieb. In deze bibliotheek leen je geen boeken, maar mensen. Je kan in gesprek gaan met een ervaringsdeskundige van GRIP over inclusief leven en mensenrechten van personen met een handicap.

14u: talkshow over mensenrechten, inclusie en kijk op handicap.

We zitten aan tafel met onder meer minister Bart Somers, Nadia Hadad, Mari Sanders, Inge Ranschaert, Ann De Martelaer, Luc Demarez (voorzitter) en Patrick Vandelanotte (coördinator). Moderator is Lynn Formesyn.

17u: receptie met live muziek van Trio Gorgona

Programma zaterdag 9 oktober: workshops en slotevent

11u tot 12u30: Meer ambitie voor inclusief onderwijs

GRIP pleit voor meer ambitie voor inclusief onderwijs. Kom luisteren naar de getuigenissen van ouders met een kind in het inclusief onderwijs.

Maar hoe zit het nu met het nieuwe Decreet Leersteun? Els Sys, raadgever onderwijs bij het kabinet van minister Ben Weyts, geeft hierover een toelichting en beantwoordt uw vragen.

11u tot 12u30: De kracht van persoonlijke assistentie

De voorbije 20 jaar ondervonden honderden mensen met een handicap en honderden persoonlijke assistenten de kracht van persoonlijke assistentie om een eigen leven te leiden. In deze workshop komen personen met een handicap en hun persoonlijke assistenten aan het woord. Aan het einde wisselen we uit over de vraag: “Hoe kan persoonlijke assistentie meer wind in de zeilen krijgen?”

11u tot 12u30: Leven op een kruispunt

Heel wat mensen leven op het kruispunt van verschillende discriminatiegronden. Intersectioneel denken of kruispuntdenken probeert deze dynamiek te vatten en oplossingen te zoeken voor de uitsluiting. Sarah Scheepers (coördinator ella vzw) vertelt ons wat kruispuntdenken betekent. Er komen ook specifieke benaderingen aan bod vanuit Persephone en De Roze Bink.

11u tot 12u30: Mari staat op

Hoe is het om in Nederland te leven met een beperking? In de vierdelige EO-serie ‘Mari staat op’ reist filmmaker Mari Sanders in zijn rolstoel door het land. Hij neemt de kijker mee in zijn persoonlijke zoektocht naar acceptatie in de wereld van de normale mensen. Deze reeks werd in het voorjaar vertoont op de Nederlandse tv. We bekijken samen één aflevering en gaan daarna in gesprek met Mari Sanders zelf over zijn ervaringen en over de kijk op handicap.

13u30 tot 14u30: Op weg naar echt werk

Is echt werken, betaald werken op de reguliere arbeidsmarkt, mogelijk voor personen met een handicap? Het antwoord hierop is volmondig: ja! Frederik en Anneleen nemen je enthousiast mee in hun verhaal.

We laten je ook kennismaken met het Leuvens project ‘Ik verdien werk’ dat personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden in hun zoektocht naar werk.

13u30 tot 14u30: Van liefdadigheid naar rechtvaardigheid

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap moet ervoor te zorgen dat mensen met een handicap dezelfde rechten krijgen als alle andere mensen. Maar hoe werkt dat juist? In deze workshop geven we een inleiding over de  werking van het VN-Verdrag. We maken dit concreet door stil te staan bij het schaduwrapport dat GRIP aan het uitwerken is.

13u30 tot 14u30: Kijk op handicap

In deze workshop staan we stil bij de beeldvorming rond personen met een handicap. We bespreken enkele modellen en frames om naar personen met een handicap te kijken.  We presenteren de zelftest ‘Kijk Op Handicap’ van GRIP en we staan stil bij de resultaten van de bevraging die aan deze test vooraf ging. Ten slotte komt de rol van media aan bod en gaan we dieper in op het ‘handboek mediamakers’ dat dit jaar een update kreeg.

13u30 tot 15u45: Defiant Lives / opgelet: kan niet in combinatie met een andere workshop

GRIP komt op voor een volwaardig inclusief leven. Deze strijd voor een inclusief en uitdagend leven (defiant live)  als persoon met een beperking vindt ook in andere delen van de wereld plaats. De documentaire  ‘Defiant lives’ (‘Uitdagende levens’) uit 2016 schetst daar een geschiedenis van in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië. Na de vertoning  gaan we met een aantal ervaringsdeskundigen in gesprek over hoe zij de beweging voor inclusief leven in Vlaanderen zien.

14u45 tot 15u45: De stap naar de werkgever

Hoe zet je als persoon met een handicap de stap naar een werkgever voor een betaalde job? We stellen in deze workshop de online cursus voor die GRIP uitwerkte met Divergent.

Er worden ook een paar andere projecten die inzetten op de werkgeversbenadering voorgesteld: Go4divercity (voor diversiteit gaan), Hands-on Inclusion (middelen om inclusie aan te pakken) en Change4Inclusion (verandering voor inclusie).

14u45 tot 15u45: NOOZO stelt zich voor

NOOZO staat voor “niets over ons, zonder ons”. Het is de slogan die personen met een handicap gebruiken om inspraak te eisen. NOOZO is ook de naam van de nieuwe Vlaamse adviesraad voor personen met een handicap. In deze workshop stelt NOOZO zich voor met een toelichting over de werking en een illustratie aan de hand van een aantal adviezen die de voorbije tijd werden geformuleerd.

14u45 tot 15u45: Juridische actie om rechten van personen met een handicap af te dwingen?

Juridisch activisme komt erop neer dat men een juridische strategie uitwerkt om zijn maatschappelijke doelstellingen te realiseren. In deze workshop verkennen Rosalie Daneels en Lies Michielsen (Progress Lawyers Network) de mogelijkheden van juridisch activisme en collectieve klachten. Vanuit GRIP lichten we ook toe hoe wij dit opzetten, onder meer met een klacht bij de Raad van State over de actualisering bij PVF.

16u tot 17u: slotevent: optreden Dominic en verjaardagstaart