logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Interlandelijke adoptie: hoe moet het verder?

Hoe moet het verder met interlandelijke adoptie?
Welke ethische vraagstukken roept interlandelijke adoptie op? Wat zijn de voorwaarden voor het ontwikkelen van een respectvolle en ethische adoptiepraktijk? Zijn er alternatieven?

Hoe ervaren families en/of verwanten van geadopteerden in de ‘zendende’ landen de huidige adoptiepraktijk? Wordt er voldoende met hun noden en bekommernissen rekening gehouden? Waar kan het beter?

Hoe ervaren geadopteerden het leven in België? Hoe ervaren zij racisme en discriminatie? Hoe is het om op te groeien in een ‘wit’ gezin als je zelf niet wit bent? Zijn de ervaringen van interlandelijk geadopteerden anders dan die van andere migranten?

Op 26 en 27 april organiseert Steunpunt Adoptie in samenwerking met vier Vlaamse universiteiten (UGent, UAntwerpen, VUB en KULeuven) een symposium in Brussel waar we ons zullen buigen over bovenstaande vraagstukken. Hiervoor geven we het woord aan verschillende nationale en internationale onderzoekers uit de sociale en humane wetenschappen. Adoptie is al langer een belangrijk studieobject binnen de psychologische wetenschappen en geneeskunde. Sinds de eeuwwisseling hebben ook steeds meer sociale en humane wetenschappers hun aandacht gericht op adoptie, en op interlandelijke adoptie in het bijzonder. Deze wetenschappers hebben vooral aandacht voor historische, politieke, economische, sociale, culturele en ethische aspecten van interlandelijke adoptie en onderzoeken de praktijk zoals die plaatsvindt binnen een context van migratie, diversiteit en globale ongelijkheden. Aangezien deze inzichten nog relatief jong zijn, en nog vrij onbekend in de adoptiewereld, wil dit colloquium ze onder de aandacht brengen van hulpverleners, werknemers in de adoptiesector, beleidsmakers en natuurlijk ook alle betrokkenen in interlandelijke adoptie. In dialoog met het aanwezige publiek, gaan we op zoek naar mogelijke antwoorden op belangrijke vraagstukken in het hedendaagse adoptiedebat.

De eerste dag van de tweedaagse (in het Engels) staat de toekomst van interlandelijke adoptie centraal. Is de huidige daling van het aantal interlandelijke adopties een crisis of een positieve evolutie?
De tweede dag (in het Nederlands) zoemen we in op de ervaringen en uitdagingen van interlandelijk geadopteerden.

Voor vragen: info@steunpuntadoptie.be