logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Juridisch Beleidsmedewerker Gelijke Kansen

De functie in het kort

Als juridisch beleidsmedewerker Gelijke Kansen bouw je mee aan het Gelijke Kansenbeleid in het algemeen en zorg je voor de (juridische) ondersteuning van het discriminatiebeleid in het bijzonder. Ben je geboeid door discriminatierecht, heb je een brede interesse in verschillende thema’s rond gelijke kansen en heb je ambities om het beleid hierrond beter en sterker te maken? Kan je daarbovenop goed zelfstandig werken, ben je stressbestendig en flexibel ingesteld? Dan ben jij de nieuwe collega die ABB zoekt!

Samen met een tiental collega’s zet jij je elke dag opnieuw in zodat Gelijke Kansen voor iedereen een realiteit kan worden. Het team zet zich in voor discriminatiebestrijding in het algemeen en voor het meer preventieve beleid rond de thema’s Gender, Handicap, Seksuele diversiteit en Toegankelijkheid.

Jouw centrale werkplek is Brussel, maar het agentschap biedt mogelijkheden om te werken op andere locaties om een maximale afstemming tussen organisatienoden en persoonlijke wensen te waarborgen.

Lees meer over de selectieprocedure en de functie in het selectiereglement (onderaan de pagina bij ‘extra documenten’). Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

Je hebt een Belgisch masterdiploma in de rechten.

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator(opent in nieuw venster) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar.
  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be