logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Maak kennis met de zeer actuele filosofe Rosi Braidotti | Amarant

Datum: 16 mars 2024

Plaats: Zebrastraat 34, Gent

Rosi Braidotti bevindt zich in de voorhoede van hedendaagse filosofen die zich verzetten tegen de gangbare stroming, vastberaden op zoek naar een vrolijke rebellie. Met een scherp oog voor het feminisme als aanklacht tegen witte, mannelijke dominantie; een kritische blik op het kolonialisme; een diepgaande analyse van de verwoestende aspecten van het kapitalisme; en een bewustzijn van de dreigende ecologische catastrofe, biedt ze op een inspirerende en hoopvolle wijze nieuwe perspectieven en alternatieve standpunten.

Maak kennis met een posthumanisme dat een indrukwekkende poging is om een hernieuwde grondslag voor het humanistisch denken en handelen te presenteren.

Meer informatie