logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Mandaatassistent: programmaverantwoordelijke voor de master of science in Sociologie

Het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) verzorgt bachelor- en masteronderwijs op het domein van de sociologie binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen. Naast de bestaande Nederlandstalige masteropleiding gaan we in het academiejaar 2020-21 van start met een nieuwe Engelstalige masteropleiding in de sociologie. De Nederlandstalige masteropleiding kent twee afstudeerrichtingen (Cultuur en Diversiteit; Arbeid, Organisatie en Samenleving) en de Engelstalige drie (Culture and Society; Social Data Science; Solidarity and Social Risks in Europe), steeds academisch gefundeerd en met diverse beroepsuitwegen.
Functie

In nauwe samenwerking met de programmadirecteur en de stafmedewerkers onderwijs van de Faculteit Sociale Wetenschappen speel je een coördinerende rol in de organisatie van het onderwijs binnen de Nederlandstalige en Engelstalige masteropleiding in de sociologie. In een context van wisselende academische rollen fungeer je als “levend geheugen” en “menselijke agenda”, lever je een fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van beleid, curriculumontwikkeling, kwaliteitszorg, onderwijsprofessionalisering en onderwijsinnovatie, en speel je een rol bij het genereren van een langetermijnperspectief voor de opleidingen.

Tot het takenpakket behoren de volgende zaken:
• Je bent het aanspreekpunt voor assistenten, docenten en onderwijsdiensten.
• Je zorgt samen met de programmadirecteur voor een vlotte en dynamische werking van de POC (=Permanente Onderwijscommissie); zo bereid je de vergaderagenda en de te bespreken stukken voor en zorg je voor een nauwkeurig en functioneel verslag.
• Je behandelt de toelatingsdossiers van potentiële studenten, in samenwerking met de facultaire toelatingscommissie en het International Office.
• Je bent aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen van studenten bij de samenstelling van hun ISP (=Individueel Studieprogramma).
• Je verwerkt individuele verzoekschriften van studenten voor bijvoorbeeld het opnemen van opleidingsonderdelen uit andere opleidingen.
• Je bent verantwoordelijk voor de (opvolging van de) procedures rond masterproeven en seminaries.
• Je bent verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie, werkt mee aan de ontwikkeling van een narratief voor de opleidingen, geeft de masterfolders mee vorm en verzorgt infosessies voor (potentiële) studenten.

Profiel

• Je beschikt over een masterdiploma Sociologie of een diploma in één van de andere sociale of gedragswetenschappen (Politieke Wetenschappen, Communicatiewetenschappen, Antropologie, Psychologie, Pedagogie, Economie,….).
• Enkele jaren ervaring in een beleidsondersteunende, didactische of studentenadviserende functie in het hoger onderwijs strekt tot aanbeveling, maar is geen vereiste.
• Je hebt een groot communicatief (mondeling en schriftelijk), diplomatisch en empathisch vermogen.
• Je bent discreet.
• Je bent nauwkeurig en beschikt over sterke organisatorische vaardigheden.
• Je werkt zowel graag zelfstandig als in team.
• Je beschikt over een sterk analytisch redeneervermogen.
• Je bent proactief en neemt initiatief.

Aanbod
Wij bieden een halftijdse tewerkstelling voor 1 jaar, die na een positieve evaluatie verlengd kan worden tot 5 jaar.
Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Dick Houtman, tel.: +32 16 32 30 47, mail: dick.houtman@kuleuven.be of prof. dr. Bart Meuleman, tel.: +32 16 32 31 31, mail: bart.meuleman@kuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 30/06/2020 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.