logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Mandaatassistent sociologie in het domein socio-economische studie van het sociaal beleid

Departement: Departement Sociologie
Regime Voltijds

Het Departement Sociologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen heeft de volgende voltijdse vacature:

Mandaatassistent sociologie in het domein socio-economische studie van het sociaal beleid

Functie

Je maakt als mandaatassistent(e) deel uit van het Assisterend Academisch Personeel (AAP). Je besteedt minstens 50% van je werktijd aan de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift. Daarnaast verleen je ondersteuning aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Doctoraatsonderzoek

 • Je werkt actief aan de voorbereiding en verdediging van een doctoraal proefschrift in het domein sociologie van sociaal beleid.
 • Je organiseert je doctoraatsonderzoek en rapporteert regelmatig over de voortgang.
 • Je volgt de doctoraatsopleiding aan de Antwerp Doctoral School ter ondersteuning van je doctoraatstraject.
 • Je presenteert de bevindingen van je doctoraatsonderzoek op wetenschappelijke congressen en je streeft naar publicaties in de wetenschappelijke pers.
 • Je draagt bij aan het aantrekken van (inter)nationale onderzoeksfinanciering.

Onderwijs

 • Je neemt onderwijsondersteunende taken op en je verstrekt kwaliteitsvol academisch onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen.
 • Je onderwijsopdracht evolueert in functie van de opleidingsprogramma’s.
 • Je ondersteunt bij de ontwikkeling van, leer- en lesmaterialen, werkvormen en evaluaties.
 • Je begeleidt studenten bij bachelorscripties en masterproeven.

Onderzoek

 • Je ondersteunt de lopende onderzoeksprojecten en de werking van de onderzoeksgroep Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB).

Dienstverlening

 • Je draagt actief bij aan wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening van het Departement Sociologie. Je ondersteunt onder meer de studentenwerving en zetelt in raden en commissies.

Profiel

 • Je behaalde een masterdiploma of licentiaat in de sociologie, de sociaaleconomische wetenschappen, sociaal werk, communicatiewetenschappen, de opleidings- en onderwijswetenschappen, de politieke wetenschappen of een aanverwant (buitenlands) diploma of je behaalt het diploma uiterlijk op het moment van indiensttreding.
 • Je hebt een levendige wetenschappelijke belangstelling voor sociaal beleid.
 • Een praktische kennis van onderzoeksmethoden en analysetechnieken worden geapprecieerd.
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.
 • Je onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen.
 • Je bent gemotiveerd om je verdere professionele ontwikkeling actief in handen te nemen.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.

Aanbod

 • We bieden een aanstelling als mandaatassistent voor een periode van twee jaar. De aanstelling is tweemaal hernieuwbaar na positieve evaluatie, tot een totale termijn van 6 jaar.
 • Je brutomaandwedde wordt berekend volgens het barema van assistent in de loonschalen voor het Assisterend Academisch Personeel.
 • De voorziene startdatum is 1 september 2021.
 • Je werkt grotendeels op de Stadscampus, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 12 april 2021 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: (1) een motivatiebrief, (2) je (academisch) cv en een document van een tweetal pagina’s (600 woorden) waarin je een voorstel van doctoraatsproject uiteenzet.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure.Hou alvast rekening met de volgende datum: 29 april (selectiegesprek).
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Prof. Bea Cantillon, bea.cantillon@uantwerpen.be, Tel: 032655398 en Prof. Koen Decancq, koen.decancq@uantwerpen.be, Tel: 032655383.