logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Matrimoniumdagen | 23 – 24 – 25 september

Matrimoniumdagen | 23 – 24 – 25 september

Matrimonium, het : Materiële of immateriële goed van artistiek of historisch belang die geërfd zijn van vrouwen.

Patrimoniumdagen bestaan al tientallen jaren: de Open Monumentendag vindt immers jaarlijks plaats in september. Matrimoniumdagen waren er echter in België niet. In Parijs werden ze voor het eerst georganiseerd in 2015. Het initiatief krijgt steeds meer weerklank in heel Frankrijk… en sinds 2019 ook in Brussel.

Onder impuls van de vzw L’architecture qui dégenre gaan de Matrimoniumdagen door op 23, 24 en 25 september 2022 in Brussel. Eind 2021 is ook het Seizoen van de Matrimoniumdagen gestart. Het Seizoen loopt van oktober 2021 tot juni 2022 en omvat een dertigtal activiteiten gespreid over het jaar, die meestal zondag om 14u doorgaan.

Doelstellingen

De Matrimoniumdagen plaatsen enerzijds het historisch-architecturaal, beeldhouwkundig, stedenbouwkundig, maatschappelijk Brussels erfgoed in de kijker. Anderzijds is het ook een mooie kans om het huidige artistieke, politieke en feministische erfgoed te ontdekken.

Naast een ontdekkingstocht door het Brusselse matrimonium – dat soms en zelfs vaak overschaduwd wordt – komt ook de fundamentele kwestie van eigendomsrecht voor vrouwen en de daarmee verbonden beroepen aan bod, tijdens workshops met expertes en rondleidingen door vrouwen die in de praktijk staan. Zo kunt u zich dankzij het programma een beeld vormen van de participatie van vrouwen* en genderminderheden in de verschillende matrimoniumgerelateerde beroepen.

Om ons activiteitenaanbod te kunnen uitbreiden, is er sinds 2021 ook een jaarprogrammatie: het Seizoen van de Matrimoniumdagen, met meer dan dertig bijkomende activiteiten voor de Brusselaars. Op het programma: rondleidingen, workshops, tentoonstellingen, vertoningen en steeds meer activiteiten om ons matrimoniale erfgoed te ontdekken. Bedoeling: permanent bijdragen aan de sensibilisering en de voorlichting van het publiek rond het matrimonium.