logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Praktijkassistent Cultuurgeschiedenis vanaf 1750

Je maakt deel uit van een team van praktijkassistenten binnen de opleiding Geschiedenis en vervult in dat kader didactische taken zoals de begeleiding van stages. Je bent betrokken bij de dagelijkse werking van de onderzoeksgroep. https://www.arts.kuleuven.be/geschiedenis
Functie

Je staat in voor de didactische ondersteuning van colleges die worden verzorgd door de docenten van de onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750. Je begeleidt onderzoeksopdrachten van studenten in de bachelor en de master Geschiedenis (o.m. bij het vak Publieksgeschiedenis) en assisteert bij de correctie van papers en examens.

Profiel

Je bent Master in de Geschiedenis (of wordt dat in september 2020), hebt aantoonbare interesse in de cultuurgeschiedenis vanaf 1750 en behaalde minstens Onderscheiding voor je Bachelor en (indien al van toepassing) je Master.  Je hebt didactische, communicatieve, organisatorische en redactionele vaardigheden en werkt graag in team.

Aanbod

Wij bieden een halftijdse aanstelling van één jaar, mogelijk verlengbaar, in een dynamische onderzoeksgroep en een team van praktijkassistenten.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Tom Verschaffel, tel.: +32 56 24 61 41, mail: tom.verschaffel@kuleuven.be of prof. dr. Kaat Wils, tel.: +32 16 32 49 71, mail: kaat.wils@kuleuven.be.

Geselecteerde kandidaten ontvangen een uitnodiging voor een gesprek in augustus.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 15/07/2020 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.