logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Projectcoördinator (M/V/X) voor Brussel Participatie

Werkgever

Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Brussel Participatie staat ten dienste van de inwoners van de Stad en begeleidt ze bij de reflectie, debatten en acties die draaien rond het openbare leven en gemeentelijke projecten. Via wijkfora en andere initiatieven stimuleert de dienst de bewustwording rond de mening van de inwoners, luistert naar hun ideeën om projecten van de Stad te verbeteren en wakkert ze het debat aan voor een verbeterde afhandeling van vragen van algemeen belang.

Functie

Je zal deel uitmaken van een team van zes medewerkers waarbinnen je projecten ontwerpt en stuurt. Je coördineert het geheel van menselijke, materiële en financiële middelen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het project om op deze manier de objectieven te halen die de Stad op het vlak van burgerparticipatie vastgelegd heeft. Je neemt concrete acties om de zichtbaarheid en de werking van de dienst te verbeteren. Je bent op het terrein aanwezig om het goede verloop van de evenementen en activiteiten van de dienst te waarborgen (ook ’s avonds en in het weekend).

VOORNAAMSTE TAKEN
• Je start een aantal projecten op om burgerparticipatie te ontwikkelen volgens de vastgelegde objectieven en coördineert deze projecten
• Je verzekert de budgettaire opvolging van de projecten, maakt een planning op van de verschillende acties en projecten en voert een risicoanalyse uit
• Je ontwikkelt de geschikte methodologie, tools en procedures voor participatie
• Je start participatieprojecten op met burgers, verenigingen, de politieke wereld, je volgt deze projecten op en ondersteunt de facilitators op het terrein in hun werk
• Je ontwikkelt partnerships en neemt deel aan reflectiegroepen
• Je leidt vergaderingen met bewoners, wijkraden, met besturingscomités, projectgroepen en werkgroepen
• Je maakt strategische verslagen op, projecten en communicatie naar het publiek toe
• Je ontwikkelt je eigen expertise en die van het team op het vlak van participatie

Profiel

 • Je bent in het bezit van een master of licentiaatsdiploma
 • Je beschikt over ervaring in projectbeheer en hebt kennis van participatieprocessen
 • Ervaring in de openbare sector is een troef
 • Je bent in staat concrete acties op te starten met het oog op de realisatie van de strategische objectieven
 • Je gaat nauwkeurig en gestructureerd te werk met respect voor de opgelegde deadlines
 • Je hebt een groot reactief denkvermogen en bent in staat snel oplossingen te vinden, ook in dringende situaties
 • Een flexibel uurrooster schrikt je niet af (de functie vereist eventueel een aanwezigheid ’s avonds of in het weekend in functie van de evenementen)
 • Je bent in staat een professioneel netwerk uit te bouwen met verschillende partners om de samenwerking te optimaliseren
 • Je past je gesproken en geschreven communicatie aan aan je doelpubliek
 • Je kan vlot overweg met MS Office
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans

Aanbod

• Een job op universitair niveau
• Voltijds contract van onbepaalde duur
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3057,41 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
• Regelmatige bijscholing
• Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)