logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Projectcoördinator ‘Naar een diverse leraarskamer’

Doelstelling van het project: De instroom van jongeren met een migratieachtergrond in de lerarenopleiding verhogen

ORBIT vzw werft aan op basis van competenties en talenten. Kandidaten met een migratieachtergrond worden aangemoedigd om te solliciteren.

Minder dan 5% van alle leerkrachten heeft een migratieachtergrond. Stad Antwerpen en ORBIT vzw krijgen ESF-middelen (oproep “innovatie door adaptatie”) om een tweejarig project te voeren in de stad Antwerpen. Ons doel: jongeren met een migratieachtergrond aanzetten om te kiezen voor de lerarenopleiding en hen daar goed op voorbereiden. Als projectcoördinator ontwikkel en test je een nieuwe aanpak om dit doel te bereiken. Dit doe je met de methodiek van service design.

Wat vragen wij van jou? 

 • Je hebt ervaring in het betrekken van een doelgroep bij het ontwikkelen van een nieuw aanbod.
 • Je bent organisatorisch sterk, creatief en flexibel.
 • Je hebt kennis van de onderwijswereld en/of het jeugd(welzijns)werk, in de stad Antwerpen of andere regio’s.
 • Je hebt voeling met de leefwereld van jongeren met migratieachtergrond (15-20 jarigen).
 • Je hebt contacten in (verschillende) etnisch-culturele gemeenschappen in de stad Antwerpen.

Niet vereist, maar wel een pluspunt:

 • Concrete ervaring in het toepassen van de methodiek van service design.
 • Ervaring als leerkracht of een lerarenopleiding doorlopen hebben.
 • Een netwerk in het (Antwerpse) onderwijs en/of jeugdwerk.

Wat zijn je taken bij ORBIT?

 • Je coördineert het project, in samenwerking met medewerk(st)ers van ORBIT vzw en Stad Antwerpen:
 • Je zoekt – en ondersteunt – mensen uit het onderwijs en het jeugdwerk die jongeren met een migratieachtergrond vinden voor het project: ze verwijzen jongeren die mogelijk een goede leerkracht kunnen worden naar je door.
 • Je coördineert de selectie van de jongeren die aan het project zullen deelnemen.
 • Je werkt een begeleidingsaanpak van de jongeren uit, bijvoorbeeld door een begeleidingsteam van coaches en vormingsaanbieders samen te stellen.
 • Je legt contacten met de lerarenopleidingen in verband met de verdere begeleiding van de jongeren tijdens de lerarenopleiding zelf.
 • Je schrijft één tussentijdse evaluatierapport en het eindrapport van het project.

Wat hebben wij je te bieden?

 • Een verloning naar loonschaal B1B Paritair Comité 329.
 • Een vergoeding woon-werkverkeer en 13de maand/eindejaarspremie.
 • Een deeltijdse (4/5e ) opdracht tussen juli 2020 en juni 2022, met onmiddellijke ingang.
 • Een bureau in Antwerpen.
 • Steun van medewerk.st.ers van stad Antwerpen en ORBIT vzw.

Geïnteresseerd of meer info? thomas@orbitvzw.be, 0499 618 277

Stuur je motivatiebrief met curriculum vitae ten laatste tegen 04/06/2020 naar: thomas@orbitvzw.be of ORBIT vzw Vacature – Huidevettersstraat 165 – 1000 Brussel. Geselecteerde kandidaten krijgen voor 15/06 een uitnodiging voor een gesprek.

ORBIT vzw is erkend als sociaal-culturele beweging door de Vlaamse Overheid en beschikt voor dit project over ESF-middelen.