logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Projectmedewerker Brussel voor sekswerkersbeweging UTSOPI (60%)

UTSOPI is het eerste collectief voor en door sekswerkers in België voor meer empowerment en autonomie.

De twee actiegebieden en missies van UTSOPI zijn:

– het ontwikkelen van een community en ondersteuning van individuele sekswerkers.

– belangenbehartiging in het publieke debat en op beleidsvlak, met als doel de levensomstandigheden voor sekswerkers te verbeteren en een erkenning mogelijk te maken van het beroep van sekswerker, met name door wetswijzigingen.

 

We zijn momenteel op zoek naar een projectmedewerker in Brussel om onze acties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te plannen en uit te voeren, meer specifiek rond kwesties als toegang tot rechten, betere arbeidsomstandigheden en de situatie voor sekswerkers met een migratieachtergrond.

 

Takenpakket

UTSOPI is een jonge vereniging met een Vlaamse projectmedewerker en een nationaal coördinator. De Brusselse projectmedewerker zal verantwoordelijk zijn voor projecten en acties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierin bijgestaan door de coördinator en in nauwe samenwerking met een actieve ledenkern.

– Outreach/straatwerk

Je bent verantwoordelijk voor het straatwerk, vergezeld door een vrijwilliger, voornamelijk in de Noordwijk in Brussel (grondgebeid Sint-Joost). Andere delen van Brussel kunnen later ook aan de beurt komen. Dit straatwerk vindt twee tot vier keer per maand plaats.

 – Verzorgen van informele bijeenkomsten van sekswerkers (éénmaal per maand)

Deze avonden, die bij ons plaatsvinden onder de naam Listen To You, zijn een informele ontmoetingsplek voor sekswerkers die in contact gekomen zijn met onze organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van deze avonden samen met één vrijwilliger. Je zorgt voor een goede voorbereiding en een kwaliteitsvol verloop van de avond, onder supervisie van de coördinator.

– Maandelijkse vergaderingen organiseren

Je neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen van de organisatie met alle vrijwilligers en bent verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda en het schrijven van de notulen, in samenwerking met de rest van het team.

– Belangenbehartiging

Je neemt deel aan belangenbehartigingsevenementen: fora, symposia, vergaderingen met politici, interassociatieve platformen, etc. Je bent verantwoordelijk voor het uitdragen van de stem van de organisatie en de sekswerkers, in nauw overleg met die sekswerkers.

– Toegang tot rechten

Je zal een kosteloze juridische hulpdienst voor vrouwelijke sekswerkers uitbouwen. Met de steun van de coördinator en Vlaamse projectmanager zal je samen met partners in het veld een netwerk van vrijwillige advocaten uitbouwen om sekswerkers te ondersteunen.

– Strategisch plan

Je bent verantwoordelijk, samen met de coördinatie en de Raad van Bestuur, en in samenwerking met de kerngroep vrijwilligers, om een ​​strategisch plan 2020-2024 te ontwikkelen en uit te voeren.

 – Project “migratie en mensenhandel”

Als projectmedewerker zal je de verantwoordelijkheid dragen over het project “Sekswerk, migratie en mensenhandel”. Dit project heeft tot doel om nieuwe tools rond migratie en mensenhandel in België te ontwikkelen. Deze tools zullen de vorm aannemen van een handleiding “Sekswerker met migratieachtergrond zijn in België”. Je organiseert ook een conferentie in 2020 rond deze thematiek.

– verdere uitbouw van de organisatie 

De projectmedewerker is ook verantwoordelijk voor verdere groei van de organisatie, met name door het bereiken van nieuwe leden en de vrijwilligerskern te doen groeien. De coördinatie zorgt voor ondersteuning door nieuwe methoden voor ledenwerving te ontwikkelen en aan te bieden.

Vereiste competenties

UTSOPI verkiest haar team duurzaam en op lange termijn te vormen, daarom zijn de volgende competenties gewenst:

– Goede communicatieve vaardigheden

– Kennis van maatschappelijke organisaties

– Autonoom

– Bekwaam om in een team te werken

– Goede schrijfvaardigheden en weten hoe duidelijk en beknopt te rapporteren

– Beheersing van IT-tools

– Analytisch en synthetisch vermogen

– Bekwaam om vergaderingen te leiden

– Gevoel voor diplomatie en goede interpersoonlijke vaardigheden

– Tweetaligheid verplicht: Frans/Engels of Nederlands/Engels (derde of vierde taal is welkom)

– Kennis van de sekswerksector

– Ervaring in de seksindustrie (huidig of verleden) wordt op prijs gesteld

– Kennis van de meest gebruikte migratieroutes wordt op prijs gesteld

 

Vereiste profiel

UTSOPI stelt bij voorkeur personen te werk die niet noodzakelijkerwijs over een diploma beschikken. Bij ons staan veldervaring en ervaringsdeskundigheid voorop. Een aantoonbare vorming genoten hebben in het sociaal werk en/of peer support is een meerwaarde. Elke ervaring in het verenigingsleven (als werknemer, vrijwilliger of bestuurder) strekt tot aanbeveling, aarzel niet dit te vermelden tijdens het solliciteren.