logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Projectoproep ter ondersteuning van de inclusie van LGBTQI+-personen in het Brussels Gewest

Equal.brussels lanceert een thematische oproep ter ondersteuning van de inclusie van LGBTQI+-personen in het Brussels Gewest.
U kan subsidieaanvragen indienen voor projecten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijdragen tot minstens een van de volgende doelen :
– de strijd tegen homofobie, bifobie, lesbofobie, transfobie of elke vorm van discriminatie en geweld ten aanzien van “LGBTQI+”-personen;
– betere zichtbaarheid van “LGBTQI+”-personen in de openbare ruimte;
– elk voorstel voor het oplossen van problemen die door “LGBTQI+”-verenigingen zijn vastgesteld en de integratie van “LGBTQI+”-personen bevorderen;
– de versterking van de middelen van “LGBTQI+”-verenigingen met het oog op het uitvoeren van regelmatige acties of samenwerkingsverbanden tussen verenigingen of nieuwe vormen van overleg.
De deadline voor het indienen van uw subsidie-aanvraagdossier in het kader van de deze specifieke oproep is 25 februari 2020 om 11 u.
Er volgen nog andere projectoproepen dit jaar. De kalender wordt ten laatste in maart gecommuniceerd via mailing en op onze website!
Op de website kan u de subsidiegids en het aanvraagformulier downloaden.
We helpen u graag verder als u nog vragen heeft.
Met vriendelijke groeten,
Het subsidie-team 02.800.36.75 – equalsubsidies@gob.brussels – LET OP : NIEUW EMAIL-ADRES!!!