logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Sakina M. Ghani | Les Grandes Remplaçantes

In het Belgische feministische landschap, dat steeds diverser wordt op vlak van culturele erfenis, visie, eisen en manieren van mobiliseren, springt er een stroming uit door de manier waarop ze een alternatief en inclusief discours aanbiedt: het intersectioneel feminisme.

Intersectioneel feminisme houdt rekening met de verschillende manieren waarop sommige vrouwen (cis- of transgender), maar niet enkel zij, zich bevinden op de kruising van meerdere onderdrukkingsmechanismes zoals racisme, misogynie, vandalisme, transfobie… Deze beweging wordt gedragen door niet-witte, geracialiseerde vrouwen. Ze kampt met sterke tegenspraak van bepaalde historische en institutionele feministische stromingen, die gedragen worden door witte vrouwen, van wie het discours geen rekening houdt met dit kruispuntdenken en daardoor een nieuwe vorm van onderdrukking vormt.

Tijdens dit avondvullende programma nemen verschillende Belgische personen en collectieven met een intersectionele en feministische visie het woord. Ze zullen het hebben over hun discours, over de nieuwe terminologie die het mogelijk maakt om gemarginaliseerde leefomstandigheden centraal te stellen en over de weerstand die ze ervaren bij andere feministische bewegingen – voornamelijk van witte feministen.

Op het programma:

Panelgesprek met Fenya Fischler van collectif queer juives Shabbes 24/7, Rabia Uslu van het Collectif ReSisters en Fatima-Zohra Ait El Maâti van het Imazi.Reine collectief.

Fragment uit de nieuwe documentaire LGR? Solidarité. Intersectionnalité. Radicalité in aanwezigheid van filmmaker Sakina M. Ghani.

Afsluitende performance door slam artiest Gloria Mukolo.