logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Stadpluraal: Espace Public Pour les fxmmes et les minorités de genre | Recyclart

Datum: 13/03/2024 om 19u

Plaats: Recyclart

Openbare ruimten worden voornamelijk ontworpen door en voor mannen, wat resulteert in beperkte ruimte voor ontmoetingen tussen vrouwen en genderminderheden. Op basis van het initiatief SALON DUCHESSE, een door lokale vrouwen opgezet project, wordt er nagedacht over hoe we meer inclusieve ruimtes kunnen creëren voor deze benadeelde groepen.

Met: Diane Handali (Salon Duchesse), Jessica Vosters & Gitte Van der Biest (JES Brussels), Imane Benchaou (Sophia VZW)


DIANE HANDALI (SALON DUCHESSE)

Voor het project “Salon Duchesse” kwamen vrouwen en genderminderheden gedurende vijf maanden, van oktober 2023 tot februari 2024, wekelijks samen met verschillende kunstenaars in diverse workshops. Samen droomden ze over mogelijkheden voor het Duchesseplein en werkten ze gezamenlijk aan de realisatie van een openluchtsalon.

Als maatschappelijk werkster en coördinatrice van het project heeft Diane Handali een helder inzicht in het project, de deelnemende vrouwen en genderminderheden, en de hoop en wensen die hieruit voortkwamen.

 

JESSICA VOSTERS & GITTE VAN DER BIEST (JES BRUXELLES) 

JES Brussels is een jeugdorganisatie die de stad beschouwt als een levendige omgeving, waarin zij jongeren ondersteunt bij het vinden van hun weg in de stad en in onze samenleving. Hun focus ligt op het bieden van ondersteuning, middelen en kansen aan jongeren in de regio Brussel. Met hun publicatie ‘Gender en Stad’ nodigen Jessica Vosters en Gitte Van Der Biest ons uit om de stad te zien als een arena voor strijd en een ruimte voor toe-eigening; hoe stedelijke gebieden het dagelijkse leven van vrouwen en meisjes vormen, en daarmee hun manier van leven in de wereld beïnvloeden.

In aanwezigheid van de vrijwilligers van JES, Salma en Saloua.

instagram : https://www.instagram.com/jes.brussels/?hl=nl

facebook : https://www.facebook.com/jes.brussels

website : https://jesbrussels.be/

 

IMANE BENCHAOU (SOPHIA VZW) 

Sophia’s belangrijkste doelstelling is het bevorderen van onderzoek en onderwijs op het gebied van genderstudies, intersectionaliteit en queer studies in België. Het wil ook de samenwerking op dit gebied stimuleren en coördineren: tussen disciplines en tussen verschillende universiteiten, tussen de Nederlandstalige en Franstalige gemeenschappen van België, maar ook tussen activisten, beleidsmakers, het maatschappelijk middenveld en de academische gemeenschap.

Als co-coördinator van Sophia en onderzoeksassistent aan UGent brengt Imane Benchaou een interdisciplinair perspectief op de vragen die opduiken rond gender en het leven in de stad.

instagram: https://www.instagram.com/sophia.asbl.vzw/

facebook: https://www.facebook.com/sophiaasblvzw/

website: https://www.sophia.be/

 

LISE LOPEZ (Eru Urbanisme)

Lise Lopez is opgeleid als architecte in Parijs en Buenos Aires. Haar carrière ontwikkelde zich door zich te richten op interdisciplinaire vraagstukken en territoriale identiteit, gebaseerd op sociale gebruiken en praktijken. Gedurende haar loopbaan heeft ze de rol van de architect in twijfel getrokken, waarbij de belangen van burgers centraal staan in het projectproces. In haar samenwerking met de organisatie ERU (Études de Recherches Urbaines), die gespecialiseerd is in operationele en duurzame stadsplanning in Brussel, heeft ze expertise opgebouwd in het werken met minder zichtbare groepen. Dit gebeurde voornamelijk door middel van participatieve projecten die gericht waren op het verzamelen van ervaringen en behoeften van vrouwen, met als doel een reeks aanbevelingen over gender te integreren in stadsplanning. Daarnaast heeft ze trainingen verzorgd om het bewustzijn van gender- en inclusiekwesties te vergroten en lokale overheidsinstanties te helpen bij het ontwikkelen van steeds meer egalitaire en inclusieve stadsprojecten.

https://www.instagram.com/eru.urbanisme/

_____

FACEBOOK EVENT